01.12.22 #42 Posługa Słowa – Pieczęć Boga

01.12.22 #42 Posługa Słowa – Pieczęć Boga

#42

#42- #28/2022 – # 14/2021

1 Potem donośnie, tak że ja słyszałem, wołał On: «Zbliżcie się, straże miasta, każdy z niszczycielską bronią w ręku!» 2 I oto przybyło sześciu mężów drogą od górnej bramy, położonej po stronie północnej, każdy z własną niszczycielską bronią w ręku. Wśród nich znajdował się pewien mąż, odziany w lnianą szatę, z kałamarzem pisarskim u boku. Weszli i zatrzymali się przed ołtarzem z brązu. 3 A chwała Boga izraelskiego uniosła się znad cherubów, na których się znajdowała, do progu świątyni. Następnie zawoławszy męża odzianego w szatę lnianą, który miał kałamarz u boku,

4 Pan rzekł do niego: «Przejdź przez środek miasta, przez środek Jerozolimy i nakreśl ten znak TAW na czołach mężów, którzy wzdychają i biadają nad wszystkimi obrzydliwościami w niej popełnianymi».

Ez 9, 4

5 Do innych zaś rzekł, tak iż słyszałem: «Idźcie za nim po mieście i zabijajcie! Niech oczy wasze nie znają współczucia ni litości! 6 Starca, młodzieńca, pannę, niemowlę i kobietę wybijajcie do szczętu! Nie dotykajcie jednak żadnego męża, na którym będzie ów znak. Zacznijcie od mojej świątyni!» I tak zaczęli od owych starców, którzy stali przed świątynią. 7 Następnie rzekł do nich: «Zbezcześćcie również świątynię, dziedzińce napełnijcie trupami!» Wyszli oni i zabijali w mieście. / Ezechiela 9, 4

1 I piąty anioł zatrąbił:
i ujrzałem gwiazdę, która z nieba spadła na ziemię,
i dano jej klucz od studni Czeluści.
2 I otworzyła studnię Czeluści,
a dym się uniósł ze studni jak dym z wielkiego pieca,
i od dymu studni zaćmiło się słońce i powietrze.
3 A z dymu wyszła szarańcza na ziemię,
i dano jej moc, jaką mają ziemskie skorpiony.


4 I powiedziano jej, by nie czyniła szkody trawie na ziemi ani żadnej zieleni, ani żadnemu drzewu, lecz tylko ludziom, którzy nie mają pieczęci Boga na czołach.

Apokalipsa 9, 1- 4

24 Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. 25 Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. 26 Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. 27 Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki».

Mt 7, 24- 27

Geneza franciszkańskiego znaku „TAU” – Kapucyni Kraków – link

TAU jest ostatnią literą alfabetu hebrajskiego, a jego forma przedstawia krzyż dokładnie taki jak krzyż przed przybiciem tabliczki Piłata […]. Ten, kto nosi TAU na swym czole, reprezentuje postępowaniem chwałę krzyża. Nosi TAU dla ukrzyżowania ciała z jego ułomnościami i grzechami.” / Papież Innocenty III podczas otwarcia Soboru Laterańskiego

św. Beda „Chcę abyście wiedzieli, że ponieważ u Samarytan litera Tau posiada podobieństwo do krzyża, jakkolwiek u Hebrajczyków została zmieniona. Przeto przez Tau, które rozumie się jako znak, rozpoznawani są ci, którzy noszą znak krzyża na czole i w sercu oraz przez wiarę, wierzą w mękę Chrystusa i mogą być zbawieni”

Spotkanie ze Słowem Bożym dnia 1 grudnia 2022, czwartek , godzina 20 czasu polskiego / 20 PL / 19 czasu szkockiego / 19 UK/. Co z tego wyjdzie? Mam nadzieję to, co Bóg zaplanował dla nas wszystkich i dla tych, do których nas pośle, oto się modlę.

Przebieg spotkania

15 minut – Modlitwa do Ducha Świętego

15 minut – Czytanie Słowa Bożego

15 minut – Rozważanie i dzielenie tym Słowem Bożym

15 minut – Uwielbienie Boga poprzez – dzielenie się świadectwami, co JEZUS zrobił w Twoim życiu i poprzez Twoje życie w danym tygodniu i ustalenie pracy duchowej na kolejny tydzień

Przygotuj – 1) osobiste Pismo Święte czyli takie po którym możesz pisać, z którym się nie będziesz rozstawać od czasu naszych spotkań! 2) Zeszyt i długopis- czyli Osobisty zeszyt pracy duchowej i cudów JEZUSA w twoim życiu

We invite you to our online meetings with the Living Word of God. Come alone and invite the sad, needy, seeking and lost. More on our website. Here’s the program of our meeting:

15 minutes Prayer to the Holy Spirit

15 minutes – Reading the Word of God

15 minutes – Meditating on and sharing this Word of God

15 minutes – Worship God through – sharing testimonies

Pismo święte on- line

Biblia po polsku / Biblia Tysiąclecia Pallottinum
Biblia po angielsku / United States Conference of Catholic Bishops

Nasze poprzednie spotkania

24.11.2022 Spotkanie on-line- Wejdź do swej izdebki – link

17.11.2022 Spotkanie on-line- Któż więc poznał zamysł Pana? – link

10.11.2022 Spotkanie on-line – Aby mowa moja była ukazywaniem ducha i mocy Bożej – LINK

03.11.2022 Spotkanie on-line – Paweł, sługa Chrystusa Jezusa, z powołania apostoł – link

27.10.2022 Spotkanie on-line- Podzielone Słowo – link

20.10.2022 Spotkanie on-line – Wprowadź mnie Królu w Twe komnaty – link

13.10.2022 Spotkanie on-line 35 – I nastała głęboka cisza – link

06.10.2022 Spotkanie on-line 34- Duch niezwyciężony – link

28.09.2022 Spotkanie na żywo w Zakopanem Uwielbienie Boga na 5 lecie Dzieła Ewangelizacji Ubogich i Strapionych- link

09.06.2022 Spotkanie on-line 33- Oto ja poślij mnie – link

12.05.2022 Spotkanie on-line 32 – Co siejesz ? – link

05.05.2022 Spotkanie on-line 31 – Wstań i idź około południa na drogę – link

28.04.2022 Spotkanie on-line 30 – Uwiodłeś mnie, Panie – link

21.04.2022 Spotkanie on-line 29 – Umywasz nogi innym ? – link

07.04.2022 Spotkanie on-line 28 – Sługa Pański – link

31.03.2022 Spotkanie on-line 27 – Podzielone Słowa – link

24.03.2022 Spotkanie online 26 – Służebnica Pańska- link

17.03.2022 Spotkanie on-line 25 – Modlitwa – Hymn o miłości – link

10.03.2022 Spotkanie on-line 24 – Wziąłeś Maryję do siebie ? – link

03.02.2022 Spotkanie on-line 23 – Pismo i moc Boża – link

24.02.2022 Spotkanie on-line 22 – Ja jestem drogą i prawdą i życiem – link

Jeśli chcesz wziąć udział w  kolejnym spotkaniu napisz, aby znaleźć miejsce naszego spotkania.

Zaproś kolejne osoby.

apostolowiemilosci@gmail.com

Prowadzący spotkania: Ania Wyrzykowska

Katolicka ewangelizatorka i misjonarz ulicy – bo jeśli sam poznasz Boga Żywego będziesz chciał Go więcej dla siebie i dla innych. Założyciel z natchnienia Ducha Świętego Dzieła Ewangelizacji Ubogich i Strapionych, Twórca kanału YouTube Mandukacja. Moje marzenie to wyśpiewać całe Pismo Święte oraz jak najwięcej ludzi przyprowadzić do JEZUSA i to tak skutecznie, aby spotkać się razem w Domu Najlepszego Ojca na uczcie radości.

Host of the meetings: Ania Wyrzykowska

Catholic evangelizer and missionary of the street – because if you get to know the Living God yourself, you will want more of Him for yourself and for others. Founder, inspired by the Holy Spirit, of the Work of Evangelization of the Poor and Afflicted, creator of the YouTube channel Mandukacja. My dream is to sing the whole Scripture and bring as many people as possible to JESUS and so effectively to meet together in the House of the Best Father for a feast of joy.

Najnowsze SŁOWA na Kanale Mandukacja – codziennie Zjadam Słowo Boże a Ty ?