Apostołowie Miłości

Bóg jest Miłością – Apostołowie Miłości

” Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością: kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim.” / 1 J 4, 16

„Bo my nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli” / Dz 4, 20

„Dajemy temu świadectwo my właśnie i Duch Święty, którego Bóg udzielił wszystkim, którzy są Mu posłuszni ” / Dz 5, 32 /

” on wstał i poszedł za NIM / Mk 2, 14 /

Miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje nie zna Boga, bo Bóg jest miłością.” / 1 J 4, 7- 8

Jeśli poznasz BOGA ŻYWEGO i powiesz Mu – TAK – będziesz z Jezusem chodził po ulicach miasta szukając zagubionych. Będziesz niestrudzenie przyprowadzał ludzi do Jezusa ogłaszając Jego stałą i niezmierzoną MIŁOŚĆ! Będziesz każdego dnia wzrastał w łasce i miłości u Boga i u ludzi. Słowa i czyny nabiorą dla Ciebie jeszcze większej mocy, aby iść dalej… aby miłość była w nas i była pełna!  Aby doświadczać znaków i cudów Bożych i radości życia!
Jeśli poznasz Boga Żywego będziesz chciał Go więcej dla siebie i dla innych.


Jesteśmy świadkami wielu cudów pośród osób bezdomnych z ulicy i uzależnionych i widzimy jak Bóg uwalnia tych ludzi poprzez swoją miłość. Idziemy do takich ludzi.
Jeśli znasz / spotkasz osoby, które nie znają Boga, albo są w ludzkim dole rozpaczy i zagubienia uzależnieni, bezdomni, osoby tak smutne, że wołają o śmierć i nie widzą wyjścia ze swojej sytuacji, osoby, o których wszyscy mówią nie ma już ratunku, to do takich właśnie osób posyła nas Jezus i czyni cuda dla nich, bo są Jego największym Skarbem.. Jeśli spotkasz osobę w potrzebie Zapytaj się czy chce spotkać Jezusa, usłyszeć o Bogu, który prawdziwie kocha, czy chce zmienić swoje życie razem z NIM, czy chce usłyszeć, co Żyjący Bóg robi dzisiaj i może dla nich zrobić tak wiele z miłości,
Jeśli ta osoba powie tak, chcę poznać, chcę zmienić swoje życie, chcę spróbować, nie chcę tak żyć wówczas proszę wsadź ją do pociągu, przywieź samochodem, daj numer telefonu nawet napisz na zwykłej kartce, wówczas my w Imię Jezusa jej pomożemy, aby Go spotkała i nigdy już nie będzie sama, bo spotykając Jezusa stanie się Apostołem Miłości. My taka osobę ubierzemy, nakarmimy, porozmawiamy, pomodlimy się, opowiemy o cudach Jezusa, pośmiejemy się razem, wyspowiadamy, pójdziemy razem na mszę świętą, zawieziemy na detoks i terapię, będziemy odwiedzali, dzwonili, wyślemy do Maryi, damy rower, świętowali razem urodziny, rocznicę modlitwy o Ducha Świętego, spowiedzi, pierwszej mszy świętej, czy trzeźwości itd.

Apostoł Miłości – roznosi radosną woń miłości, pomnaża dary, wnosi światło, śmieje się pomimo burzy, mówi prawdę z miłością, dzieli się bez proszenia,  przyprowadza ludzi, uwolniony w przebaczaniu sobie i innym, żyje Miłością dwóch serc – Serce Jezusa i Serce Maryi, są jak dwa filary Eucharystia a w niej obecny Żywy JEZUS i Maryja prowadząca do JEZUSA. Największymi apostołami Miłości są Ci, co wyszli z największego ucisku, z dołu rozpaczy, z uzależnienia, z ciemności grzechu, z braku miłości do Największej Miłości, Ci co poznali największą MIŁOŚĆ, BOGA ŻYWEGO!

Jak Maryja niosąca Ducha Świętego kierując się wymiarem charyzmatycznym i ewangelizacyjnym pragniemy wraz z Maryją poprzez posługę miłości prowadzić do Jezusa Miłosiernego.

Bóg kocha nas za nic, za darmo. Bóg kocha nieodwołalnie i nigdy zdania nie zmieni. On kocha nas z bliska, po każdego po imieniu. Miłość Boża jest nam okazywana, objawia się nam, widzimy ją i czujemy, bo Jego Słowo zawsze rodzi owoce. Bóg jak najlepszy Ojciec kocha nas mądrze, każdego indywidualnie, zgodnie z naszymi pragnieniami i marzeniami, naszym powołaniem, które ma nas uszczęśliwiać.

Jeśli chcesz dołączyć do rodziny Apostołów Miłości napisz/ zadzwoń

e-mail: apostolowiemilosci@gmail.com

tel. 607 300 013

Rodzina Apostołów Miłości Polska – od 02.03.2019

Rodzina Apostołów Miłości Szkocja – do 31.10.2020

Świadectwa Apostołów Miłości – Szkocja – link

Pomóż  nam pomagać i przysyłaj ludzi !

„Drogie dzieci , nazywam Was apostołami mojej miłości. Wskazuję wam  na mojego Syna, który jest prawdziwym pokojem i prawdziwą miłością. Jako Matka,  z łaski Bożej, pragnę prowadzić was ku Niemu. Przeto, moje dzieci, wzywam was, abyście przyjrzeli się sobie (w świetle) mojego Syna, abyście sercem wpatrywali się w Niego i sercem zobaczyli gdzie wy jesteście i dokąd zmierza wasze życie. Moje dzieci wzywam was do zrozumienia, że dziękując mojemu Synowi, żyjecie z Jego miłości i ofiary. Prosicie mojego Syna, by zmiłował się nad wami, natomiast Ja wzywam WAS do miłosierdzia. Prosicie Go, by okazał wam dobroć i wybaczenie, a ileż czasu ja  proszę was, moje dzieci, abyście wybaczali i miłowali wszystkich ludzi, których spotykacie. Kiedy sercem pojmiecie moje słowa, pojmiecie i poznacie prawdziwą miłość i będziecie mogli być apostołami tej miłości, moimi apostołami, moimi  drogimi  dziećmi. Dziękuję wam.” Orędzie dane Mirjanie Soldo 2 marca 2019 r. – LINK

„Drogie dzieci, wasza czysta i szczera miłość przyciąga moje matczyne serce. Wasza wiara i ufność Ojcu Niebieskiemu są pachnącymi różami, które mi przynosicie, to najpiękniejszy bukiet róż złożony z waszych modlitw, uczynków miłosierdzia i miłości. Apostołowie mojej miłości, wy, którzy szczerym, czystym sercem staracie się naśladować Mojego Syna, wy, którzy Go szczerze kochacie, pomóżcie, bądźcie przykładem dla tych, którzy jeszcze nie poznali miłości Mojego Syna. Lecz dzieci, pomóżcie nie tylko słowami, ale i uczynkami oraz czystymi uczuciami, którymi wielbicie Ojca Niebieskiego. Apostołowie mojej miłości, to czas czuwania i proszę was o miłość. Nie osądzajcie nikogo, bo Ojciec Niebieski osądzi wszystkich. Proszę, żebyście kochali i szerzyli Prawdę, ponieważ Prawda jest stara, nie jest nowa, jest wieczna. Jest Prawdą. Świadczy o tym, że Bóg jest wieczny. Nieście światło Mojego Syna i rozpraszajcie ciemność, która coraz bardziej pragnie was ogarnąć. Nie lękajcie się. Z łaski i miłości Mojego Syna jestem z wami. Dziękuję wam”. / ostatnie orędzie do apostołów miłości dane Mirjanie Soldo 2 marca 2020 roku – link /
Podczas corocznego objawienia, które miało miejsce 18 marca 2020 Matka Boża zapowiedziała, że nie będzie się jej już objawiać 2-go dnia miesiąca. Objawienia 2-go dnia każdego miesiąca rozpoczęły się 2 sierpnia 1987 r. i trwały do 2.03.2020. Przez pierwsze lata Mirjana słyszała wewnętrznie głos Matki Bożej. Później zaczęła ją również widzieć. Od 2005 r. Matka Boża przekazywała jej także przesłanie”.

Dzieło Ewangelizacji Ubogich i Strapionych i Apostołowie Miłości


Charyzmat  Dzieło Ewangelizacji Ubogich i Strapionych to niesienie Boga Żywego do osób ubogich i strapionych, bezdomnych, uzależnionych, zagrożonych, opuszczonych, zagubionych, chorych, więźniów, tych mieszkających w domach i tych na ulicy, do tych których nie ma w kościołach, którzy zagubił drogę do Boga, lub nigdy jej nie poznali.  Głosić Jezus, który żyje i poddać się natchnieniom Ducha Świętego, aby sam Bóg mógł działać uwalniając ludzi przez miłość. Działania Dzieła to doprowadzić wraz z Maryja do spotkania człowieka z Żywym Bogiem w mocy Ducha Świętego, tak, aby człowiek, który nie zna Boga, pragnął spotkać się z Nim w sakramentach świętych Kościoła Katolickiego i we wspólnocie Kościoła. Powołaniem Dzieła jest wychodzenie do ludzi, a nie czekanie, na tych, którzy nie spotkali Boga Żyjącego w Kościele, w Jego sakramentach, w znakach i cudach, Boga Bliskiego, Żyjącego tu i teraz pomiędzy nami na ziemi, Boga, który JEST z nami po wszystkie dni aż do skończenia świata.

SZUKASZ POMOCY ? CHCESZ POMÓC ?  ZADZWOŃ
Misjonarz ulicy – to osoba, która wychodzi do ludzi, których nie ma w Kościele katolickim, którzy nie znają Boga, wychodzi to osób, które w sposób natychmiastowy, czyli tu i teraz potrzebują pomocy Boga i człowieka, wychodzi do osób, które już nie chcą prosić o pomoc  Pomóż nam pomagać i przysyłaj ludzi szukających Boga. Dzieło Ewangelizacji Ubogich i Strapionych / tel. 607 300 013

Pomóż nam ewangelizować ubogich i strapionych, bezdomnych, uzależnionych

Fundacja Dzieło Ewangelizacji Ubogich i Strapionych

Konto Bankowe 03 1140 2004 0000 3602 7927 0193

NIP 9562355167 /  Regon 384542686 / KRS 0000806420

e-mail apostolowiemilosci@gmail.com

Telefon 607 300 013

Dzieło Ewangelizacji Ubogich i Strapionych TV

MEDIA O DZIELE

15.07.2021 Radio Diecezji Tarnowskiej RDN Małopolska

Po zerwaniu z nałogiem wyrusza na pielgrzymkę – może zabrać także Twoją intencję – więcej

30.03.2021 TVP1 Ocaleni

07.02.2021 Tygodnik Niedziela Małopolska

01.02.2021 Radio Diecezji Rzeszowskiej Radio Via

15.09.2019  TVP 1 Szczecin program Barka