Kategoria: Spotkania

28.09.2022 Msza św. dziękczynna i wspólne świętowanie na 5 lecie Dzieła w Narodowym Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem

W dniu 28 września 2022 godzina 19 / środa / zostanie odprawiona Msza Święta dziękczynna w Narodowym Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanym / link / w intencji Dziękczynna Bogu przez ręce Maryi za 5 lecie Dzieła Ewangelizacji Ubogich i Strapionych, za darczyńców i za obdarowanych, za osoby posługujące w Dziele i za…
Czytaj dalej

13.05.2022 Pielgrzym Bożego Miłosierdzia Marek Sidło modli się za nas a my za niego- Fatima i Krzyż na Hiszpanii

Pielgrzym Bożego Miłosierdzia Marek Sidło zabiera naszą intencję do Fatimy na uroczystości 13 maja 2022 ( piątek) na Mszę Świętą do Matki Bożej Fatimskiej oraz będzie nią wymadlał nogami i modlitwą robiąc wraz z innymi Pielgrzymami Bożego Miłosierdzia Krzyż na Hiszpanii. W maju belka pionowa, Malaga – Bilbao. W czerwcu belka pozioma Vigo- Barcelona. W…
Czytaj dalej

06.01.22 Posługa Słowa 15- Powstań! Świeć!

#1 /2022 # 15 / Nasze kolejne #15 spotkanie i zarazem #1 pierwsze w tym roku było kolejnym światłem w stronę Boga.Sam tytuł naszego spotkania „Powstań! Świec!” napawa już serce nadzieja.Na tym spotkaniu rozważaliśmy nasza droga która prowadzi Światło Bożej miłości i opatrzności. I tak jak trzej królowie podążali za gwiazda betlejemska tak my podążać…
Czytaj dalej

22.12.21 Posługa Słowa 14 – Rozeznawanie według Maryi

Uwielbiajmy Boga za wszystko co dokonał w nas i przez nas w roku 2021. Niech Jezus będzie uwielbiony. Pomóż nam JEZU odkryć łaskę i odpowiedzieć na Twoją łaskę, abyśmy współpracując z łaską Bożą jak Maryja mogli wejść w swoje powołanie i być świadkami żyjącego Boga. «Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu,…
Czytaj dalej

16.12.21 Posługa Słowa 13 on-line- Pewność i pokora

Pieśń (Łk 1, 68-79) Kantyk Zachariasza Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, *bo lud swój nawiedził i wyzwolił.I wzbudził dla nas moc zbawczą *w domu swego sługi Dawida.Jak zapowiedział od dawna *przez usta swych świętych proroków,Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół *i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;Że naszym ojcom okaże miłosierdzie *i wspomni na swe święte…
Czytaj dalej

09.12.21 Posługa Słowa 12 on-line – Kroki Maryi

46 Wtedy Maryja rzekła:«Wielbi dusza moja Pana,47 i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.48 Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej.Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia,49 gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.Święte jest Jego imię –50 a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia [zachowuje] dla tych, co się Go boją.51 On przejawia moc ramienia swego,rozprasza [ludzi] pyszniących się…
Czytaj dalej

02.12.21 Posługa Słowa 11 on-line ” Jak Maryja”

Duchu Żyjącego Boga dziś na mnie zstąp Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie. / Ga 2, 20 Bóg chce wejść do naszego życia, do naszych…
Czytaj dalej

25.11.21 Posługa Słowa 10 on-line „Wierzę”

SŁUCHASZ ? SŁYSZYSZ ? CZYTASZ ? NOTUJESZ? UWIERZ – NAWRÓĆ SIĘ – GŁOŚ Danielu, sługo żyjącego Boga, czy Bóg, któremu służysz tak wytrwale, mógł cię wybawić od lwów? Mariuszu, sługo żyjącego Boga, czy Bóg, któremu służysz tak wytrwale, mógł cię wybawić od lwów? Natalio, sługo żyjącego Boga, czy Bóg, któremu służysz tak wytrwale, mógł cię…
Czytaj dalej

10.11.21 Posługa Słowa 9 on-line ” Oto JESTEM”

Modlitwa znakiem krzyża- to najstarsza modlitwa Kościoła 1. Znak krzyża to wyznanie wiary w Syna Bożego, który nas odkupił -„Za wielką cenę zostaliście nabyci, chwalcie więc Boga w waszym ciele” (1 Kor 6,20). 2. Znak krzyża to wyznanie wiary, ze jesteśmy w życiu na ziemi z naszym Odkupicielem / Mt 16,24 3. Znak krzyża to…
Czytaj dalej

10.11.21 Posługa Słowa 8 on-line ” Imię JEZUS”

ALLELUJA JEZUS 30 Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. 31 Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. / Łk 1/ 30- 31 „Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna,…
Czytaj dalej