Historia Dzieła

UWIELBIAMY BOGA ZA 2022 – LINK

28.09.2022 Dziękczynienie za 5 lecie Dzieła

W dniu 28 września 2022 godzina 19 / środa / zostanie odprawiona Msza Święta dziękczynna w Narodowym Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanym / link / w intencji

Msza święta – Dziękczynna Bogu przez ręce Maryi za 5 lecie Dzieła Ewangelizacji Ubogich i Strapionych, za darczyńców i za obdarowanych, za osoby posługujące w Dziele i za osoby którym posługiwano, za wszystkie dzieła ewangelizacyjne, i za poszczególne osoby znane Bogu polecane przez posługujących w modlitwie, za zmarłych darczyńców i bezdomnych o łaskę nieba.

24.01.2022

Powstaje – Czytelnia z Aniołem. Książki religijne, Pismo Święte – wysyłamy na oddziały i do domów terapii uzależnień, tworzymy czytelnie w schroniskach dla bezdomnych, w domach pobytu, w miejscach gdzie ludzie nie znają Boga, w domach, na klatkach schodowych, sklepach, szukamy osób, które chcą ewangelizować książką według zasady – CZYTAJ – DZIEL SIĘ – PODAJ DALEJ. Systematyczną wysyłkę / Pisma Święte, katolickie książki i czasopisma religijne / i stałą współpracę z konkretnymi osobami i instytucjami rozpoczęliśmy od 24 stycznia 2022.

04.01.2022

Powstaje Posługa Modlitwy Ave Maria – Zadaniem Posługi Modlitwy Ave Maria jest codziennie odmawianie i rozważanie jednego Zdrowaś Maryjo – lub – jednej części różańca świętego tajemnic radosnej, światła, bolesnej, chwalebnej – w intencji – zobacz więcej link

UWIELBIAMY BOGA ZA 2021 – LINK

12.12.2021

Powstaje Posługa Radości. W Niedziela Radości czyli III Niedziela Adwentu tj. 12.12.2021, / niezwykły zbieg okoliczności / rozpoczęliśmy prowadzenie Drogi Różańcowej dla Dzieci Bożych według tajemnic różańca. Rozważaliśmy Ewangelię św. Łukasza 1, 26-38 i zaczęliśmy śpiewać Pismo Święte, Słowo Życia, która tak nas wszystkich dotknęło, że przez całe spotkanie słuchać było jak ktoś nucił ? Dla Boga Bogiem nie ma nic niemożliwego”. Dobre Słowo, które dzieci same wybrały do zaśpiewania! To niezwykły dar móc razem radować się i wyśpiewywać Słowa z Pisma Świętego !!! I tak zaczęła się Posługa Radości. Zobacz więcej link

04.10.2021

W uroczystość św. Franciszka z Asyżu powstaje na kanale Dzieła Ewangelizacji Ubogich i Strapionych – Kanał świadectw – „JEZUS na ulicy” – krótkie historie opowiadające co JEZUS uczynił dla ubogich, bezdomnych, dla tych na ulicy – LINK Kanału

09.09.2021

Powstaje Posługa Słowa. Odbyło się pierwsze międzynarodowe e-spotkanie będące początkiem formacji prowadzonej przez Dzieło Ewangelizacji Ubogich i Strapionych dla osób chcących razem wzrastać w miłości do Boga i ludzi i posługiwać w Miłości i miłości osobom Ubogim i Strapionym.

06.08.2021

W Święto Przemienienia Pańskiego powstaje Kanał na Youtubie ” Mandukacja”  „Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Boga (Mt 4, 4). / Zaproś chór bezdomnych aby śpiewał w Twojej parafii Słowo Boże z kanału Mandukacji.

10.03.2021

O. Stanisław Janiga CSsR z dniem 10 marca 2021 zrezygnował z współtworzenia Dzieła Ewangelizacji Ubogich i Strapionych. JEZUS niech będzie uwielbiony za czas wspólnego działania w okresie od 1 października 2017 do 10 marca 2021 na rzecz osób ubogich i strapionych, uzależnionych i chorych, bezdomnych i niesienia im Boga Żywego. Informacja przekazana przez niego osobiście w czasie spotkania / Lubaszowa dnia 29.09.2021

UWIELBIAMY BOGA ZA 2020 – LINK

31.10.2020

Powstaje Wspólnota Apostołów Miłości w Szkocji. Do Apostołów Miłości z Polski dołączają Polacy ze Szkocji ofiarowując dwie figury Maryi Niepokalanej, które 31 października zostają przekazane dla mieszkańców schroniska dla bezdomnych. I tak wraz z Maryją zaczyna się nasze międzynarodowe posługiwanie. / Polska/ Szkocja

02.03.2020


Dokładnie rok po poprzednim wyjeździe wspólnotowym do Medjugorie dostajemy osobiste ZAPROSZENIE na wyjazd DO Maryi do MEDJUGORIE tym razem dla 10 osób, niezwykłe!. Na dzień 2 marca 2020 do Maryi w Medjugorie zostało zaproszonych podczas modlitwy organizatora pielgrzymki, co nam przekazał, że JEZUS zaprasza 10 osób ubogich i strapionych wśród których ewangelizujemy, to było osobiste zaproszenie na modlitwie właśnie na ten dzień, dla nas bardzo znacząca data.
„Drogie dzieci, wasza czysta i szczera miłość przyciąga moje matczyne serce. Wasza wiara i ufność Ojcu Niebieskiemu są pachnącymi różami, które mi przynosicie, to najpiękniejszy bukiet róż złożony z waszych modlitw, uczynków miłosierdzia i miłości. Apostołowie mojej miłości, wy, którzy szczerym, czystym sercem staracie się naśladować Mojego Syna, wy, którzy Go szczerze kochacie, pomóżcie, bądźcie przykładem dla tych, którzy jeszcze nie poznali miłości Mojego Syna. Lecz dzieci, pomóżcie nie tylko słowami, ale i uczynkami oraz czystymi uczuciami, którymi wielbicie Ojca Niebieskiego. Apostołowie mojej miłości, to czas czuwania i proszę was o miłość. Nie osądzajcie nikogo, bo Ojciec Niebieski osądzi wszystkich. Proszę, żebyście kochali i szerzyli Prawdę, ponieważ Prawda jest stara, nie jest nowa, jest wieczna. Jest Prawdą. Świadczy o tym, że Bóg jest wieczny. Nieście światło Mojego Syna i rozpraszajcie ciemność, która coraz bardziej pragnie was ogarnąć. Nie lękajcie się. Z łaski i miłości Mojego Syna jestem z wami. Dziękuję wam”. / ostatnie orędzie do apostołów miłości dane Mirjanie Soldo 2 marca 2020 roku – link / Było to ostatnie z objawień 2-go każdego miesiąca.

UWIELBIAMY BOGA ZA 2019 – LINK

04.12.2019

Powstaje Posługa Stołu razem ze spotkaniami w schronisku dla bezdomnych. Dnia 4 grudnia 2019 o godz 17 w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn w Toruniu. Była kawa, domowa drożdżówka i rozmowy. Kolejne spotkanie będzie już z graniem i śpiewaniem. W przeddzień wszyscy mieszkańcy schroniska ok 150 osób otrzymali osobiste zaproszenie, mikołajkowa czekoladka, zaproszenie i każdy osobisty czyli inny cytat z Pisma Świętego. – LINK

28.11.2019

Zaczynamy współprace ze Schroniskiem dla Bezdomnych Mężczyzn w Toruniu, jako spotkania we wspólnocie nazywane „Kawa z Przyjacielem” od 04.12.2019, oraz spotkania indywidualne

04.10.2019

Fundacja Dzieło Ewangelizacji Ubogich i Strapionych została postanowieniem Sądu Rejonowego wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego / KRS0000806420 / w dniu św. Franciszka ku naszej radości,

10.06.2019

W Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła aktem notarialnym ustanowiono Fundację Dzieła Ewangelizacji Ubogich i Strapionych

02.03.2019

Powstaje Wspólnota Apostołów Miłości w Polsce. W trakcie pielgrzymowania do Medjugorie 27.02- 06.03.2019 otrzymaliśmy potwierdzenie natchnienia, że Bóg chce z uwolnionych ludzi poprzez Boża Miłość tworzyć rodzinę Apostołów Miłości. Była to pierwsza pielgrzymka, w której brał udział pierwszy bezdomny, który spotkał Boga na ulicy, Razem było nas trzech Apostołów Miłości.

UWIELBIAMY BOGA ZA 2018 – LINK

09.12.2018

Marek Sidło z woli Ducha Świętego przekazuje w Szczecinie dla Dzieła Ewangelizacji Ubogich i Strapionych wykonaną przez siebie ikona św. Marii Magdaleny – świętej wychodzącej z ciemności, apostołki apostołów.

15.07.2018

Basia Dzięcioł z woli Ducha Świętego w wigilię Matki Bożej Szkaplerznej przekazuje  w Toruniu dla Dzieła Ewangelizacji Ubogich i Strapionych wykonaną przez siebie jako pierwszy obraz – Ikonę Matki Bożej Oblubienicy Ducha Świętego.

UWIELBIAMY BOGA ZA 2017 – LINK

10.11.2017

Otrzymujemy w sposób natchniony na modlitwie nocnej nazwę – Dzieło Ewangelizacji Ubogich i Strapionych / DEUS/.

15.10.2017

podczas modlitwy uwielbienia przed Żywym Bogiem ukrytym w Hostii narodził się charyzmat Dzieła – głoszenia Jezusa, tak, aby Duch Święty Sam mógł działać i aby uwalniać ludzi przez Miłość i miłość – 'będziecie uwalniali ludzi przez miłość”.

28.09.2017

Narodziny Dzieła Ewangelizacji Ubogich i Strapionych. Pierwsza moja modlitwa wieczorem na ulicach z bezdomnymi i uzależnionymi podczas której wylał się obficie Duch Święty, a bezdomni wołali dajcie mi Ducha, pomódlcie się, wyciągali ręce po obrazki „Jezu ufam Tobie’, całowali je, i wychodzili szukać innych po modlitwie. / w dniu Koronki do Bożego Miłosierdzia na ulicach miast świata / Iskra Bożego Miłosierdzia / dzień beatyfikacji bł. ks. Michała Sopoćko/ W tym dniu byłam na tym placu, i spotkałam wśród innych, te dwie osób mężczyznę i kobietę, które chciały wówczas więcej modlitwy i zmiany życia. Te dwie osoby wówczas uzależnione i bezdomne, zaczęły przyprowadzać do mnie kolejne osoby i kolejne, i tak zaczęliśmy razem wędrować do Jezusa Miłosiernego. / Ania Wyrzykowska