Historia Dzieła

04.01.2022

Powstaje Posługa Modlitwy Ave Maria – Zadaniem Posługi Modlitwy Ave Maria jest codziennie odmawianie i rozważanie jednego Zdrowaś Maryjo – lub – jednej części różańca świętego tajemnic radosnej, światła, bolesnej, chwalebnej – w intencji – zobacz więcej link

12.12.2021

Powstaje Posługa Radości. W Niedziela Radości czyli III Niedziela Adwentu tj. 12.12.2021, / niezwykły zbieg okoliczności / rozpoczęliśmy prowadzenie Drogi Różańcowej dla Dzieci Bożych według tajemnic różańca. Rozważaliśmy Ewangelię św. Łukasza 1, 26-38 i zaczęliśmy śpiewać Pismo Święte, Słowo Życia, która tak nas wszystkich dotknęło, że przez całe spotkanie słuchać było jak ktoś nucił ? Dla Boga Bogiem nie ma nic niemożliwego”. Dobre Słowo, które dzieci same wybrały do zaśpiewania! To niezwykły dar móc razem radować się i wyśpiewywać Słowa z Pisma Świętego !!! I tak zaczęła się Posługa Radości. Zobacz więcej link

04.10.2021

W uroczystość św. Franciszka z Asyżu powstaje na kanale Dzieła Ewangelizacji Ubogich i Strapionych – Kanał świadectw – „JEZUS na ulicy” – krótkie historie opowiadające co JEZUS uczynił dla ubogich, bezdomnych, dla tych na ulicy – LINK Kanału

09.09.2021

Powstaje Posługa Słowa. Odbyło się pierwsze międzynarodowe e-spotkanie będące początkiem formacji prowadzonej przez Dzieło Ewangelizacji Ubogich i Strapionych dla osób chcących razem wzrastać w miłości do Boga i ludzi i posługiwać w Miłości i miłości osobom Ubogim i Strapionym.

06.08.2021

W Święto Przemienienia Pańskiego powstaje Kanał na Youtubie ” Mandukacja”  „Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Boga (Mt 4, 4). / Zaproś chór bezdomnych aby śpiewał w Twojej parafii Słowo Boże z kanału Mandukacji.

10.03.2021

O. Stanisław Janiga CSsR z dniem 10 marca 2021 zrezygnował z współtworzenia Dzieła Ewangelizacji Ubogich i Strapionych. JEZUS niech będzie uwielbiony za czas wspólnego działania w okresie od 1 października 2017 do 10 marca 2021 na rzecz osób ubogich i strapionych, uzależnionych i chorych, bezdomnych i niesienia im Boga Żywego. Informacja przekazana przez niego osobiście w czasie spotkania / Lubaszowa dnia 29.09.2021

31.10.2020

Powstaje Wspólnota Apostołów Miłości w Szkocji. Do Apostołów Miłości z Polski dołączają Polacy ze Szkocji ofiarowując dwie figury Maryi Niepokalanej, które 31 października zostają przekazane dla mieszkańców schroniska dla bezdomnych. I tak wraz z Maryją zaczyna się nasze międzynarodowe posługiwanie. / Polska/ Szkocja

28.11.2019

Zaczynamy współprace ze Schroniskiem dla Bezdomnych Mężczyzn w Toruniu, jako spotkania we wspólnocie nazywane „Kawa z Przyjacielem” od 04.12.2019, oraz spotkania indywidualne

04.10.2019

Fundacja Dzieło Ewangelizacji Ubogich i Strapionych została postanowieniem Sądu Rejonowego wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego / KRS0000806420 / w dniu św. Franciszka ku naszej radości,

10.06.2019

W Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła aktem notarialnym ustanowiono Fundację Dzieła Ewangelizacji Ubogich i Strapionych

27.02.-06.03.2019

Powstaje Wspólnota Apostołów Miłości w Polsce. W trakcie pielgrzymowania do Medjugorie otrzymaliśmy potwierdzenie natchnienia, że Bóg chce z uwolnionych ludzi poprzez Boża Miłość tworzyć rodzinę Apostołów Miłości. Była to pierwsza pielgrzymka, w której brał udział pierwszy bezdomny, który spotkał Boga na ulicy, Razem było nas trzech Apostołów Miłości.

09.12.2018

Marek Sidło z woli Ducha Świętego przekazuje w Szczecinie dla Dzieła Ewangelizacji Ubogich i Strapionych wykonaną przez siebie ikona św. Marii Magdaleny – świętej wychodzącej z ciemności, apostołki apostołów.

15.07.2018

Basia Dzięcioł z woli Ducha Świętego w wigilię Matki Bożej Szkaplerznej przekazuje  w Toruniu dla Dzieła Ewangelizacji Ubogich i Strapionych wykonaną przez siebie jako pierwszy obraz – Ikonę Matki Bożej Oblubienicy Ducha Świętego.

10.11.2017

Otrzymujemy w sposób natchniony na modlitwie nocnej nazwę – Dzieło Ewangelizacji Ubogich i Strapionych / DEUS/.

15.10.2017

podczas modlitwy uwielbienia przed Żywym Bogiem ukrytym w Hostii narodził się charyzmat Dzieła – głoszenia Jezusa, tak, aby Duch Święty Sam mógł działać i aby uwalniać ludzi przez Miłość i miłość – 'będziecie uwalniali ludzi przez miłość”.

28.09.2017

Narodziny Dzieła Ewangelizacji Ubogich i Strapionych. Pierwsza moja modlitwa wieczorem na ulicach z bezdomnymi i uzależnionymi podczas której wylał się obficie Duch Święty, a bezdomni wołali dajcie mi Ducha, pomódlcie się, wyciągali ręce po obrazki „Jezu ufam Tobie’, całowali je, i wychodzili szukać innych po modlitwie. / w dniu Koronki do Bożego Miłosierdzia na ulicach miast świata / Iskra Bożego Miłosierdzia / dzień beatyfikacji bł. ks. Michała Sopoćko/ W tym dniu byłam na tym placu, i spotkałam wśród innych, te dwie osób mężczyznę i kobietę, które chciały wówczas więcej modlitwy i zmiany życia. Te dwie osoby wówczas uzależnione i bezdomne, zaczęły przyprowadzać do mnie kolejne osoby i kolejne, i tak zaczęliśmy razem wędrować do Jezusa Miłosiernego. / Ania Wyrzykowska