Sprawozdania finansowe Fundacji

Fundacja Dzieło Ewangelizacji Ubogich i Strapionych została powołana aktem notarialnym dnia 10 czerwca 2019 w Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Dnia 4 października 2019 Fundacja postanowieniem Sądu Rejonowego została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego / KRS0000806420 / w dniu św. Franciszka z Asyżu ku naszej radości,

Fundacja nie  zatrudnia pracowników, ani nie ponosiła żadnych kosztów związanych z wynagrodzeniem czy stałymi usługa biurowymi, księgowymi. Fundacja realizuje swoje cele statutowe całkowicie w poparciu o wolontariat. Wszystkie wpłacone środki służą na cele statutowe, a głównym z nim jest zgodnie ze Statutem. Wszystkie wpłacane środki finansowe przeznaczane są zgodnie ze Statutem Fundacji. Najczęściej są to środki pieniężne przeznaczone są na na zakup Pisma Święte, doładowanie telefonów dla naszych podopiecznych, środki komunikacji- paliwo, bilety PKP, wyżywienie bezdomnych, odwiedziny strapionych, dojazd na rekolekcje, odwiedziny na terapiach osób uzależnionych, spotkania ewangelizacyjne.

Statut Fundacji Dzieło Ewangelizacji Ubogich i Strapionych – link

& 6 pkt. 1. Celem Fundacji jest głoszenie Boga Żywego wszystkim tym, którzy Go nie poznali lub oddalili się od Niego zgodnie z preambułą Statutu poprzez ewangelizację i dobroczynność na rzecz osób ubogich i strapionych, bezdomnych, uzależnionych, zagrożonych, opuszczonych, zagubionych, chorych, więźniów w oparciu o naukę Kościoła Katolickiego w Polsce i za granicą.

Wdzięczni będziemy za wszelkie wsparcie z Waszej strony, aby ewangelizować czyli prowadzić do BOGA i pomagać materialnie osobom do których Bóg nas posyła.

Fundacja Dzieło Ewangelizacji Ubogich i Strapionych

Konto Bankowe 03 1140 2004 0000 3602 7927 0193

NIP 9562355167 /  Regon 384542686 / KRS 0000806420

e-mail apostolowiemilosci@gmail.com

Telefon 607 300 013

Sprawozdanie finansowe za rok 2022

IV rok działalności od 01.01.2022 do 31.12.2022

Sprawdzanie finansowe za rok 2021

III rok działalności od 01.01.2021 do 31.12.2021

Sprawozdanie finansowe za rok 2020

II rok działalności od 01.01.2020 do 31.12.2020

Sprawozdanie finansowe za rok 2019

I rok działalności od 04.10.2019 do 31.12.2019