Posługi Dzieła

Działania Dzieła to doprowadzić wraz z Maryja do spotkania człowieka z Żywym Bogiem w mocy Ducha Świętego, tak, aby człowiek, który nie zna Boga, pragnął spotkać się z Nim w sakramentach świętych Kościoła Katolickiego i we wspólnocie Kościoła. Powołaniem Dzieła jest wychodzenie do ludzi, a nie czekanie, na tych, którzy nie spotkali Boga Żyjącego w Kościele, w Jego sakramentach, w znakach i cudach, Boga Bliskiego, Żyjącego tu i teraz pomiędzy nami na ziemi, Boga, który JEST z nami po wszystkie dni aż do skończenia świata.

Posługi w Dziele Ewangelizacji

– Posługa Miłościlink

Posługa Słowalink

– Posługa Radości link

– Posługa Stołulink

– Posługa Pracylink