28.10.21 Spotkanie 6 on-line „Kocham „

28.10.21 Spotkanie 6 on-line „Kocham „

Bóg to OSOBA kochająca mnie bezinteresowną MIŁOŚCIĄ!

Nawracać się to bardziej kochać !

MIŁOŚĆ ( BÓG ) + miłość ( ja ) = WIELKA MIŁOŚĆ- czy to jest Twoje marzenie ?

Chrześcijanin jest KOCHANY i kocha, czyli jest wypełniony Bogiem, przesiąknięty Nim w całym swoim człowieczeństwie.

A jaką woń wnosisz moja obecnością?

Co pozostaje w osobach i w miejscach po moim przejściu?

Alleluja w Piśmie Świętym użyte jest 30 razy , Stary Testament – 26, Nowy Testament – 4 w Apokalipsie św. Jana Wyraz Alleluja pochodzi z języka hebrajskiego. Oryginalna pisownia to: hallelujah lub halelu-Jah. Alleluja oznacza dosłownie „wychwalajcie Jahwe”, tłumaczone również jako „wychwalajcie Pana”.

„Potem usłyszałem jak gdyby głos donośny wielkiego tłumu w niebie – mówiących: «Alleluja! Zbawienie i chwała, i moc u Boga naszego, bo wyroki Jego prawdziwe są i sprawiedliwe, bo osądził Wielką Nierządnicę, co znieprawiała nierządem swym ziemię, i zażądał od niej poniesienia kary za krew swoich sług». I rzekli powtórnie: «Alleluja!». A dym jej wznosi się na wieki wieków. A dwudziestu czterech Starców upadło i czworo Zwierząt, i pokłon oddało Bogu zasiadającemu na tronie, mówiąc: «Amen! Alleluja!». I wyszedł głos od tronu, mówiący: «Chwalcie Boga naszego, wszyscy Jego słudzy, którzy się Go boicie, mali i wielcy!». I usłyszałem jakby głos wielkiego tłumu i jakby głos mnogich wód, i jakby głos potężnych gromów, które mówiły: «Alleluja, bo zakrólował Pan Bóg nasz, Wszechmogący. Weselmy się i radujmy, i dajmy Mu chwałę, bo nadeszły Gody Baranka, a Jego Małżonka się przystroiła” (Ap 19, 1-7).

16 Lud, który siedział w ciemności,
ujrzał światło wielkie,
i mieszkańcom cienistej krainy śmierci
światło wzeszło.
17 Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: «Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie».
/ Mt 4, 16-17

„Dlatego możemy zrozumieć proste zaproszenie Jezusa: «nawracajcie się», to znaczy «zmieńcie swoje życie». Trzeba zmienić życie, ponieważ rozpoczęło się ono niejako na nowo: skończył się czas życia dla samego siebie, rozpoczął się czas życia z Bogiem i dla Boga, z innymi i dla innych, z miłością i dla miłości – mówił Ojciec Święty. – Dzisiaj Jezus powtarza także tobie: «Odwagi, jestem blisko ciebie, zrób dla mnie miejsce, a twoje życie zmieni się!». Dlatego Pan daje ci swoje Słowo, abyś je przyjął jak list miłosny, który napisał dla ciebie, abyś poczuł, że On jest obok ciebie. Jego Słowo nas pociesza i dodaje otuchy. Jednocześnie prowokuje do nawrócenia, wstrząsa nami, uwalnia nas od paraliżu egoizmu. Jego Słowo ma bowiem tę moc: zmienić nasze życie, sprawić, że przejdziemy z ciemności do światła.“ / Papież Franciszek / 26.01.2020 – źródło – vaticannews.va

„Czytajmy codziennie kilka wersetów z Biblii. Zacznijmy od Ewangelii: trzymajmy ją otwartą na stoliku nocnym w domu, nośmy ją ze sobą w kieszeni, wyświetlajmy na telefonach komórkowych, pozwólmy, by inspirowała nas każdego dnia – zachęcał Ojciec Święty. – Odkryjemy, że Bóg jest blisko nas, że rozświetla nasze ciemności, że z miłością kieruje nasze życie na głębię.“ / Papież Franciszek / 26.01.2020- źródło – vaticannews.va

12 Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca / Hbr 4, 12

1 A zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej1. 2 Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe. / Rz 12, 1- 2

Św. Matka Teresa z Kalkuty – modlitwa

źródło„Pójdź, bądź moim światłem” [fragm.], św Matka Teresa z Kalkuty

Drogi Panie Jezu,
pomóż mi rozsiewać Twoją woń wszędzie tam, dokąd pójdę.
Napełnij moją duszę Twoim Duchem i Twoją miłością.
Przeniknij i władaj całym moim jestestwem tak całkowicie,
żeby całe moje życie było jedynie promieniowaniem Twojego życia.
Świeć poprzez mnie i bądź tak we mnie,
aby każda dusza, z którą się zetknę,
mogła poczuć Twoją obecność w mojej duszy,
aby patrząc na mnie, nie widziała mnie, ale Ciebie we mnie.
Pozostań we mnie, a wtedy ja będę jaśnieć Twoim blaskiem
i będę mogła stać się światłem dla innych.
To światło, Jezu, całe będzie Twoje;
nic z niego nie będzie moje.
To będziesz Ty świecący na innych przeze mnie.
Pozwól mi więc wychwalać Cię tak, jak Ty najbardziej uwielbiasz:
przez promieniowanie na ludzi wokół mnie.
Pozwól mi głosić Cię bez wygłaszania kazań,
nie słowami, ale własnym przykładem,
zaraźliwą siłą i pełnym współczucia wpływem tego, co robię,
widoczną w moim sercu pełnią miłości, którą niosę dla Ciebie. Amen.”

Słowa Życia / Basia /

22.10.2021 Mt 9, 16 Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania

23.10.2021 Mt 9,17 – Nie wlewa się też młodego wina do starych bukłaków

24.10.2021 Mt 12, 12 – O ileż ważniejszy jest człowiek niż owca! Tak więc wolno jest w szabat dobrze czynić

25.10.2021 Mt 12, 18 Oto mój Sługa; którego wybrałem, Umiłowany mój, w którym moje serce ma upodobanie. Położę ducha mojego na Nim, a On zapowie prawo narodom.

26.10.2021 Mt 12, 31 – Każdy grzech i bluźnierstwo będą odpuszczone ludziom, ale bluźnierstwo przeciwko Duchowi nie będzie odpuszczone. 

Słowo Życia / Mariusz /

22.10. 21 – Mt 4, 1 – Wtedy Duch wyprowadził Jezusa na pustynię

23.10.21 – Mt 4, 3 – «Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem»

24/10.21 – Mt 4, 7 – Odrzekł mu Jezus: «Ale jest napisane także: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego»

25/10.21 Mt  4, 11 –  Wtedy opuścił Go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali Mu.

26/10.21 Mt  4, 17  – Odtąd począł Jezus nauczać i mówić:

27/10.21 – Mt 4, 19 –  «Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi»

Słowa Życia / Ewelina

21.10   Mt 14.17 „Uspokójcie się! Ja jestem. Nie bijcie sie!”

22.10   MT 15.11″Nie to co wchodzi do ust plami człowieka,lecz to co z ust wychodzito go plami”,

23.10   Mt 15.14 „zostawcie ic to sa slepi przewodnicy slepych”,

24.10    Mt 15.22 „Zmiłuj się nade mnia Panie synu Dawida”
25.10   Mt 15.25 „Panie! pomóż mi”

26.10   Mt 15.30 „Polozyli ich u stop Jego,a On ich ozdrowił”

27.10   Mt 16.6 „Badzcie wiec czujni. Strzescie sie zakwasu faryzeuszów i saduceuszow”

Słowo Życia / Ola

21.10.2021- Mt 6, 33 – Starajcie się naprzód o królestwo i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane.

22.10.2021 – Mt 6, 34 – Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy

23.10.2021- Mt 7, 1 – Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni.

24.10.2021- Mt 7, 7 – Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam.

25.10.2021- Mt 7, 8 – Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą.

26.10.2021- Mt 7, 12 – Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie! Albowiem na tym polega Prawo i Prorocy.

27.10.2021- Mt 7, 16 – Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera się winogrona z ciernia, albo z ostu figi?

Pismo święte on- line

Biblia po polsku / Biblia Tysiąclecia Pallottinum
Biblia po angielsku / United States Conference of Catholic Bishops

Nasze poprzednie spotkania

21.10.2021 Spotkanie on-line 5 ” Jestem kochany” – link

14.10.2021 Spotkanie on-line 4 „Miłość to konkret” – link

07.10.2021 Spotkanie on-line 3”Masz telefon do TATY?” – link

16.09.2021 Spotkanie on-line 2″Czytaj Sercem” – link

09.09.2021 Spotkanie on-line 1″ Na początku było Słowo” – link

Jeśli chcesz wziąć udział w  kolejnym spotkaniu napisz, aby znaleźć miejsce naszego spotkania.

Zaproś kolejne osoby.

apostolowiemilosci@gmail.com

Prowadzący spotkania: Ania Wyrzykowska

spotkała Boga Żywego na rekolekcjach oazowych w wieku 15 lat, wieloletni animator Ruchu Światło – Życie, Kolegium Teologiczne Diecezji Toruńskiej sekcja katechetyczna, Studium Organistów Diecezji Pelplińskiej, formacja charyzmatyczna na ART–  posługa słowa, modlitwy charyzmatycznej, ewangelizatorów, formacja biblijna, założyciel z natchnienia Ducha Świętego Dzieła Ewangelizacji Ubogich i Strapionych, Twórca kanału YouTube Mandukacja, moje marzenie to wyśpiewać całe Pismo Święte, misjonarz ulicy, bo jeśli sam poznasz Boga Żywego będziesz chciał Go więcej dla siebie i dla innych.
Host of the meetings: Ania Wyrzykowska
Who met the Living God at the oasis retreat at the age of 15; is a long-time animator of the Light – Life Movement; finished the Theological College of the Toruń Diocese, catechetical section; received a diploma from the Study of Organists of the Pelplin Diocese; has a charismatic formation at ART – the ministry of the word, charismatic prayer, evangelisers, biblical formation; is a founder, inspired by the Holy Spirit, of the Work of Evangelisation of the Poor and the Afflicted; creator of YouTube channel Mandukacja.My dream is to sing the whole Bible. I am a street missionary, the vocation I fell because if you get to know the Living God yourself, you will want more of Him for yourself and for othe
rs.

Zapraszam posłuchaj Radia Diecezji Rzeszowskiej Radio Via w którym rozmawiam z ks. dr Jakubem Nagim w audycji Zakochani w Panu odcinek 6 – link

Najnowsze SŁOWA na Kanale Mandukacja – codziennie Zjadam Słowo Boże a Ty ?