07.10.2021 Spotkanie 3 on-line”Masz telefon do TATY?”

07.10.2021 Spotkanie 3 on-line”Masz telefon do TATY?”

Dnia 07 października 2021 o godzi. 20 czasu polskiego ( 19 UK ) odbyło się 3 międzynarodowe e-spotkanie będące początkiem formacji prowadzonej przez Dzieło Ewangelizacji Ubogich i Strapionych dla osób chcących razem wzrastać w miłości do Boga i ludzi i posługiwać osobom Ubogim i Strapionym. Dziękuję Bogu za wszystkie osoby, które włączyły się w Dzieło przez okres 4 lat, które pomogły i którym pomogliśmy. Dziękuję Bogu za wszystkie osoby, które uczestniczyły w naszym e-spotkaniu na modlitwie, czytaniu i rozważaniu Słowa Bożego oraz dzieleniu się świadectwami.

1 ) Spotkać Boga który jest Miłością i spotykać się z NIM codziennie

2) Chcieć więcej BOGA Miłości dla innych

i powiesz Mu – TAK – będziesz z Jezusem chodził po ulicach miasta szukając zagubionych. Będziesz niestrudzenie przyprowadzał ludzi do Jezusa ogłaszając Jego stałą i niezmierzoną MIŁOŚĆ! Będziesz każdego dnia wzrastał w łasce i miłości u Boga i u ludzi. Słowa i czyny nabiorą dla Ciebie jeszcze większej mocy, aby iść dalej… aby miłość była w nas i była pełna!  Aby doświadczać znaków i cudów Bożych i radości życia!
Jeśli poznasz Boga Żywego będziesz chciał Go więcej dla siebie i dla innych.

21 W tej właśnie chwili Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. / Łk 10, 21

1 Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. 2 Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. 3 Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. 4 I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.
/ Dz 2, 1-4

1 Szaweł ciągle jeszcze siał grozę i dyszał żądzą zabijania uczniów Pańskich. Udał się do arcykapłana1 2 i poprosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł uwięzić i przyprowadzić do Jerozolimy mężczyzn i kobiety, zwolenników tej drogi, jeśliby jakichś znalazł. 3 Gdy zbliżał się już w swojej podróży do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba. 4 A gdy upadł na ziemię, usłyszał głos, który mówił: «Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?» 5 «Kto jesteś, Panie?» – powiedział. A On: «Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. 6 Wstań i wejdź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić». / Dz 9, 1- 6

8 W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. 9 Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. 10 Lecz anioł rzekł do nich: «Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: 11 dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. 12 A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie». 13 I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: / Łk 2, 8-13

1 Na początku było Słowo,
a Słowo było u Boga,
i Bogiem było Słowo.
2 Ono było na początku u Boga.
3 Wszystko przez Nie się stało,
a bez Niego nic się nie stało,
co się stało.
4 W Nim było życie,
a życie było światłością ludzi,
5 a światłość w ciemności świeci
i ciemność jej nie ogarnęła. / J 1, 1- 5

Słowa Życia / Beata /

22.09.2021 – Mt 14, 30-31  „Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: «Panie, ratuj mnie!» 31 Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: «Czemu zwątpiłeś, małej wiary?»

23.09.2021 – Mt 15,31 – Tłumy zdumiewały się widząc, że niemi mówią, ułomni są zdrowi, chromi chodzą, niewidomi widzą. I wielbiły Boga Izraela.

24.09.2021 – Mt 17, 7 – «Wstańcie, nie lękajcie się!»

25.09.2021 – Mt 17, 20 – Jeśli będziecie mieć wiarę jak ziarnko gorczycy, powiecie tej górze: „Przesuń się stąd tam!”, a przesunie się. I nic niemożliwego nie będzie dla was.

Świadectwa ze spotkania

Dostałem natchnienie aby kupić ptasie mleczko / Ugotowałam gulasz i zaniosłam chorym

Chciałabym się podzielić działaniem Ducha Świętego na ostatnim naszym czwartkowym spotkaniu / 07.10.2021/ Posługi Słowa. Otóż przez kilka dni poprzedzających spotkanie miałam trudny czas i pytania w głowie na które nie umiałam sama znaleźć odpowiedzi.Pomoc innym niekiedy jest trudna, szczególnie kiedy jest oczekiwana przez nich w inny sposób. A to czasem osłabia nas samych i rani.Otóż w czasie spotkania czwartkowego dostawałam odpowiedzi jakby ktoś czytał w moich myślach przez ten cały czas i zebrał to wszystko i w czasie naszego spotkania chciał mi udzielać odpowiedzi. Radość wewnętrzna była nie do opisania więc potrafiłam się tylko uśmiechać. Bo gdybym nie doświadczyła podobnej sytuacji wcześniej jak Jezus słucha nas i jak odpowiada nawet na nasze myśli pewnie bym przeżyła szok. A tak spokojnie czułam Jego działanie i troskę o mnie i przyjmowałam to z miłością w której Duch Święty uspakajał,dotykał i upewniał ze to dobra droga niczym się nie przejmuj! Chce oddać tym Chwale mojemu przyjacielowi Jezusowi że tak o mnie dba że tak się troszczy, nawet o moje myśli…/ Ewelina /11.10.2021

Miesiąc wcześniej czyli na początku września zadzwoniła do mnie Beata ze słowem poznania jakie dostała na modlitwie. mówiąc do mnie- Jestem przekonana, że masz się modlić do Świętego Michała Archanioła i Aniołów Stróżów w sprawie Dzieła. Nie wiem o co chodzi, czy coś się wydarzy w tym czasie? Na pewno to zobaczymy. I rzeczywiście, te daty zaplanowałam Bóg, ponieważ w obie daty 29.09.2021 Święto Archaniołów Michała, Rafała i Gabriela oraz 2.10.2021 Święto Aniołów Stróżów, miały miejsce wydarzenia związane z Dziełem – pierwsza z decyzją ( link ), a druga z wiadomością od osób ze Szkocji wracających z rozmowy z księdzem, a dotyczących naszych spotkań, błogosławieństwa na on-line z Posługi Słowa. Obie daty nie były planowane przez nikogo. Bóg powiedział i wiedział. / Ania/ 07.10.2021/ świadectwo ze spotkania

Jeśli chcesz wziąć udział w  kolejnym spotkaniu napisz, aby znaleźć miejsce naszego spotkania.

Zaproś kolejne osoby.

apostolowiemilosci@gmail.com

Prowadzący spotkania: Ania Wyrzykowska

spotkała Boga Żywego na rekolekcjach oazowych w wieku 15 lat, wieloletni animator Ruchu Światło – Życie, Kolegium Teologiczne Diecezji Toruńskiej sekcja katechetyczna, Studium Organistów Diecezji Pelplińskiej, formacja charyzmatyczna na ART–  posługa słowa, modlitwy charyzmatycznej, ewangelizatorów, formacja biblijna, założyciel z natchnienia Ducha Świętego Dzieła Ewangelizacji Ubogich i Strapionych, Twórca kanału YouTube Mandukacja, moje marzenie to wyśpiewać całe Pismo Święte, misjonarz ulicy, bo jeśli sam poznasz Boga Żywego będziesz chciał Go więcej dla siebie i dla innych.
Host of the meetings: Ania Wyrzykowska
Who met the Living God at the oasis retreat at the age of 15; is a long-time animator of the Light – Life Movement; finished the Theological College of the Toruń Diocese, catechetical section; received a diploma from the Study of Organists of the Pelplin Diocese; has a charismatic formation at ART – the ministry of the word, charismatic prayer, evangelisers, biblical formation; is a founder, inspired by the Holy Spirit, of the Work of Evangelisation of the Poor and the Afflicted; creator of YouTube channel Mandukacja.My dream is to sing the whole Bible. I am a street missionary, the vocation I fell because if you get to know the Living God yourself, you will want more of Him for yourself and for othe
rs.

Zapraszam posłuchaj Radia Diecezji Rzeszowskiej Radio Via w którym rozmawiam z ks. dr Jakubem Nagim w audycji Zakochani w Panu odcinek 6 – link