09.06.2022 Posługa Słowa #33- Oto ja poślij mnie

09.06.2022 Posługa Słowa #33- Oto ja poślij mnie

#33- #19/2022 – # 14/2021

Księga Izajasza 6, 1- 8

1 W roku śmierci króla Ozjasza ujrzałem Pana siedzącego na wysokim i wyniosłym tronie, a tren Jego szaty wypełniał świątynię. 2 Serafiny stały ponad Nim; każdy z nich miał po sześć skrzydeł; dwoma zakrywał swą twarz, dwoma okrywał swoje nogi, a dwoma latał.
3 I wołał jeden do drugiego:
«Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów.
Cała ziemia pełna jest Jego chwały».
4 Od głosu tego, który wołał, zadrgały futryny drzwi, a świątynia napełniła się dymem.
5 I powiedziałem:
«Biada mi! Jestem zgubiony!
Wszak jestem mężem o nieczystych wargach
i mieszkam pośród ludu o nieczystych wargach,
a oczy moje oglądały Króla, Pana Zastępów!»
6 Wówczas przyleciał do mnie jeden z serafinów, trzymając w ręce węgiel, który kleszczami wziął z ołtarza. 7 Dotknął nim ust moich i rzekł:
«Oto dotknęło to twoich warg:
twoja wina jest zmazana, zgładzony twój grzech».
8 I usłyszałem głos Pana mówiącego:
«Kogo mam posłać? Kto by Nam poszedł?»
Odpowiedziałem: «Oto ja, poślij mnie!»

Pismo święte on- line

Biblia po polsku / Biblia Tysiąclecia Pallottinum
Biblia po angielsku / United States Conference of Catholic Bishops

Nasze poprzednie spotkania

12.05.2022 Spotkanie on-line 32 – Co siejesz ? – link

05.05.2022 Spotkanie on-line 31 – Wstań i idź około południa na drogę – link

28.04.2022 Spotkanie on-line 30 – Uwiodłeś mnie, Panie – link

21.04.2022 Spotkanie on-line 29 – Umywasz nogi innym ? – link

07.04.2022 Spotkanie on-line 28 – Sługa Pański – link

31.03.2022 Spotkanie on-line 27 – Podzielone Słowa – link

24.03.2022 Spotkanie online 26 – Służebnica Pańska- link

17.03.2022 Spotkanie on-line 25 – Modlitwa – Hymn o miłości – link

10.03.2022 Spotkanie on-line 24 – Wziąłeś Maryję do siebie ? – link

03.02.2022 Spotkanie on-line 23 – Pismo i moc Boża – link

24.02.2022 Spotkanie on-line 22 – Ja jestem drogą i prawdą i życiem – link

Jeśli chcesz wziąć udział w  kolejnym spotkaniu napisz, aby znaleźć miejsce naszego spotkania.

Zaproś kolejne osoby.

apostolowiemilosci@gmail.com

Prowadzący spotkania: Ania Wyrzykowska

spotkała Boga Żywego na rekolekcjach oazowych w wieku 15 lat, wieloletni animator Ruchu Światło – Życie, Kolegium Teologiczne Diecezji Toruńskiej sekcja katechetyczna, Studium Organistów Diecezji Pelplińskiej, formacja charyzmatyczna na ART–  posługa słowa, modlitwy charyzmatycznej, ewangelizatorów, formacja biblijna, założyciel z natchnienia Ducha Świętego Dzieła Ewangelizacji Ubogich i Strapionych, Twórca kanału YouTube Mandukacja, moje marzenie to wyśpiewać całe Pismo Święte, misjonarz ulicy, bo jeśli sam poznasz Boga Żywego będziesz chciał Go więcej dla siebie i dla innych,
Host of the meetings: Ania Wyrzykowska
Who met the Living God at the oasis retreat at the age of 15; is a long-time animator of the Light – Life Movement; finished the Theological College of the Toruń Diocese, catechetical section; received a diploma from the Study of Organists of the Pelplin Diocese; has a charismatic formation at ART – the ministry of the word, charismatic prayer, evangelisers, biblical formation; is a founder, inspired by the Holy Spirit, of the Work of Evangelisation of the Poor and the Afflicted; creator of YouTube channel Mandukacja.My dream is to sing the whole Bible. I am a street missionary, the vocation I fell because if you get to know the Living God yourself, you will want more of Him for yourself and for othe
rs.

Najnowsze SŁOWA na Kanale Mandukacja – codziennie Zjadam Słowo Boże a Ty ?