Charyzmat Dzieła

Charyzmat  Dzieło Ewangelizacji Ubogich i Strapionych to niesienie Boga Żywego do osób ubogich i strapionych, bezdomnych, uzależnionych, zagrożonych, opuszczonych, zagubionych, chorych, więźniów, tych mieszkających w domach i tych na ulicy, do tych których nie ma w kościołach, którzy zagubił drogę do Boga, lub nigdy jej nie poznali. 

Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana” / Iz 61,1 i Łk 4,18-19/.

Głosić Jezus, który żyje i poddać się natchnieniom Ducha Świętego, aby sam Bóg mógł działać uwalniając ludzi przez miłość. Działania Dzieła to doprowadzić wraz z Maryja do spotkania człowieka z Żywym Bogiem w mocy Ducha Świętego, tak, aby człowiek, który nie zna Boga, pragnął spotkać się z Nim w sakramentach świętych Kościoła Katolickiego i we wspólnocie Kościoła. Powołaniem Dzieła jest wychodzenie do ludzi, a nie czekanie, na tych, którzy nie spotkali Boga Żyjącego w Kościele, w Jego sakramentach, w znakach i cudach, Boga Bliskiego, Żyjącego tu i teraz pomiędzy nami na ziemi, Boga, który JEST z nami po wszystkie dni aż do skończenia świata.

SZUKASZ POMOCY ? CHCESZ POMÓC ?  ZADZWOŃ 607 300 013


Misjonarz ulicy – to osoba, która wychodzi do ludzi, których nie ma w Kościele katolickim, którzy nie znają Boga, wychodzi to osób, które w sposób natychmiastowy, czyli tu i teraz potrzebują pomocy Boga i człowieka, wychodzi do osób, które już nie chcą prosić o pomoc  Pomóż nam pomagać i przysyłaj ludzi szukających Boga.

Pomóż nam pomagać i przysyłaj ludzi szukających Boga.

Jesteśmy świadkami wielu cudów pośród osób bezdomnych z ulicy i uzależnionych i widzimy jak Bóg uwalnia tych ludzi poprzez swoją miłość. Idziemy do takich ludzi już od trzech lat.

Jeśli znasz / spotkasz osoby, które nie znają Boga, albo są w ludzkim dole rozpaczy i zagubienia uzależnieni, bezdomni, osoby tak smutne, że wołają o śmierć i nie widzą wyjścia ze swojej sytuacji, osoby, o których wszyscy mówią nie ma już ratunku, to do takich właśnie osób posyła nas Jezus i czyni cuda dla nich, bo są Jego największym Skarbem.

Jeśli spotkasz osobę w potrzebie

Zapytaj się czy chce spotkać Jezusa, usłyszeć o Bogu, który prawdziwie kocha, czy chce zmienić swoje życie razem z NIM, czy chce usłyszeć, co Żyjący Bóg robi dzisiaj i może dla nich zrobić tak wiele z miłości, Jeśli ta osoba powie tak, chcę poznać, chcę zmienić swoje życie, chcę spróbować, nie chcę tak żyć wówczas proszę wsadź ją do pociągu, przywieź samochodem, daj numer telefonu nawet napisz na zwykłej kartce, wówczas my w Imię Jezusa jej pomożemy, aby Go spotkała i nigdy już nie będzie sama, bo spotykając Jezusa stanie się Apostołem Miłości.

My taka osobę ubierzemy, nakarmimy, porozmawiamy, pomodlimy się, opowiemy o cudach Jezusa, pośmiejemy się razem, wyspowiadamy, pójdziemy razem na mszę świętą, zawieziemy na detoks i terapię, będziemy odwiedzali, dzwonili, wyślemy do Maryi, damy rower, świętowali razem urodziny, rocznicę modlitwy o Ducha Świętego, spowiedzi, pierwszej mszy świętej, czy  trzeźwości itd.