Kategoria: Posługa Słowa

01.06.2023 #61 Posługa Słowa – Oto siewca wyszedł siać

#61 #61- # 18/ 2023 – #30/2022 – # 14/2021 1 Owego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. 2 Wnet zebrały się koło Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. 3 I mówił im wiele w przypowieściach2 tymi słowami:«Oto siewca wyszedł siać. 4 A gdy siał, niektóre…
Czytaj dalej

25.05.2023 #60 Posługa Słowa- Stanowili w nas jedno

#60 #60- # 16/ 2023 – #30/2022 – # 14/2021 / stanowili w Nas jedno 20 Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; 21 aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył,…
Czytaj dalej

18.05.2023 #59 Posługa Słowa-Nie jesteście z tego świata/ J 15, 18- 27

#59 #59- # 15/ 2023 – #30/2022 – # 14/2021 Spotkanie ze Słowem Bożym dnia 18 maja 2023, czwartek , godzina 20 czasu polskiego / 20 PL / 19 czasu szkockiego / 19 UK/. Co z tego wyjdzie? Mam nadzieję to, co Bóg zaplanował dla nas wszystkich i dla tych, do których nas pośle, oto…
Czytaj dalej

11.05.2023 #58 Posługa Słowa – Sercem przyjęta wiara/ Rz 10,10

#58 #58- # 14/ 2023 – #30/2022 – # 14/2021 10 Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami – do zbawienia. / Rz 10, 10 4 Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat;tym właśnie zwycięstwem,które zwyciężyło świat, jest nasza wiara.5 A kto zwycięża świat,jeśli nie ten, kto wierzy,że Jezus jest Synem Bożym? /…
Czytaj dalej

04.05.2023 #57 Posługa Słowa-Kto wierzy zwycięża/ 1 J 5, 4-5

#57 #57- # 13/ 2023 – #30/2022 – # 14/2021 4 Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat;tym właśnie zwycięstwem,które zwyciężyło świat, jest nasza wiara.5 A kto zwycięża świat,jeśli nie ten, kto wierzy,że Jezus jest Synem Bożym?/ 1 J 5, 4- 5 / Zadanie : 1/ Na pamięć – Mk 16, 15-18 2/ Wypisz, wydrukuj na…
Czytaj dalej

27.04.2023 #56 Posługa Słowa – Nauczał o imieniu JEZUSA Chrystusa / Dz 8, 12

#56 #56- # 12/ 2023 – #30/2022 – # 14/2021 23 Przykazanie zaś Jego jest takie,abyśmy wierzyli w imię Jego Syna, Jezusa Chrystusa,i miłowali się wzajemnie tak,jak nam nakazał. / 1 J 3, 23 8 ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w…
Czytaj dalej

20.04.2023 #55 Posługa Słowa- „Widziałam Pana i to mi powiedział „/ J 20, 18

#55 #55- # 11/ 2023 – #30/2022 – # 14/2021 J 20, 1 – 18 / ” 1 A pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. 2 Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i…
Czytaj dalej

30.03.2023 #54 Posługa Słowa- Podzielone Słowo

#54 #54- # 10/ 2023 – #30/2022 – # 14/2021 6 «Ja, Pan, powołałem Cię słusznie,ująłem Cię za rękę i ukształtowałem,ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi,światłością dla narodów,7 abyś otworzył oczy niewidomym,ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców,z więzienia tych, co mieszkają w ciemności. / Iz 42, 6- 7 13 Zamiast cierni wyrosną cyprysy,zamiast pokrzyw wyrosną mirty.I będzie to Panu na…
Czytaj dalej

09.03.23 #53 Posługa Słowa – Sześć kroków

#53 #53- # 9/ 2023 – #30/2022 – # 14/2021 Sześć kroków – 6 tygodni 1/ Iz 58, 6-12 – Boża obietnica – link 2/ Iz 61/ 1 / Łk 4, 18-19 – Posłanie – link 3/ Mt 5, 3-12- Osiem błogosławieństw – link 4/ Mt 25, 31- 46 – Sąd Ostateczny – link 5/…
Czytaj dalej

02.03.23 #52 Posługa Słowa -SĄD OSTATECZNY / Mt 25, 31- 46

#52 #52- # 8/ 2023 – #30/2022 – # 14/2021 Mandukacja – Sąd Ostateczny – LINK 31 Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. 32 I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych [ludzi] od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów.…
Czytaj dalej