Kategoria: Posługa Słowa

08.05.2024 Posługa Słowa #81 Dobry Pasterz to Jezus

#81 #81- #11/2024 – # 28/ 2023 – #30/2022 – # 14/2021 17 A Duch7 i Oblubienica7 mówią:«Przyjdź!»7A kto słyszy, niech powie:«Przyjdź!»I kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie,kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie. / Ap 22, 17 11 Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. 12 Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem,…
Dowiedz się więcej

24.04.2024 Posługa Słowa #80 Sędzią będzie Słowo/ J 12, 44-50

#80 #80- #10/2024 – # 28/ 2023 – #30/2022 – # 14/2021 44 Jezus zaś tak wołał: «Ten, kto we Mnie wierzy, wierzy nie we Mnie, lecz w Tego, który Mnie posłał. 45 A kto Mnie widzi, widzi Tego, który Mnie posłał. 46 Ja przyszedłem na świat jako światło, aby każdy, kto we Mnie wierzy, nie pozostawał w…
Dowiedz się więcej

10.04.2024 Posługa Słowa #79 II Sen św. Józefa

#79 #79- #9/2024 – # 28/ 2023 – #30/2022 – # 14/2021 13 Gdy oni odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: «Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić». 14 On wstał, wziął w nocy Dziecię i…
Dowiedz się więcej

27.03.2024 Posługa Słowa #78 Podzielone Słowo

#78 #78- #8/2024 – # 28/ 2023 – #30/2022 – # 14/2021 ” Który to pasterz ostoi się wobec Mnie?45 Dlatego posłuchajcie zamiarów Pana,jakie powziął wobec Babilonu,i planów, jakie powziął co do ziemi chaldejskiej.Z całą pewnością zostaną wywleczonenawet najmniejsze owce;z całą pewnością ich pastwiskaogarnie na ich widok zgroza.46 Na wieść o upadku Babilonu zadrży ziemia,krzyk się o…
Dowiedz się więcej

13.03.2024 Posługa Słowa #77 Szukam Woli Bożej / J 5, 30

#77 #77- #7/2024 – # 28/ 2023 – #30/2022 – # 14/2021 30 Ja sam z siebie nic czynić nie mogę7. Tak, jak słyszę, sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy; nie szukam bowiem własnej woli, lecz woli Tego, który Mnie posłał. / J 5, 30 Przebieg spotkania 15 minut – Modlitwa do Ducha Świętego 15 minut…
Dowiedz się więcej

28.02.24 Posługa Słowa #76 Na Imię ma Słowo Boże / Ap 19,13

#76 #76- #6/2024 – # 28/ 2023 – #30/2022 – # 14/2021 Słowo Boże : Ubrany jest w szatę zabarwioną krwią i na imię ma Słowo Boże. / Ap 19, 13 / Przebieg spotkania 15 minut – Modlitwa do Ducha Świętego 15 minut – Czytanie Słowa Bożego 15 minut – Rozważanie i dzielenie tym Słowem…
Dowiedz się więcej

07.02.2024 Posługa Słowa #75 Pod krzyżem

#75 #75- #5/2024 – # 28/ 2023 – #30/2022 – # 14/2021 Testament z krzyża25 A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. 26 Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». 27 Następnie rzekł do ucznia: «Oto…
Dowiedz się więcej

31.01.24. Posługa Słowa #74 Słowo Proroka / Pwt 18, 20

#74 #74- #4/2024 – # 28/ 2023 – #30/2022 – # 14/2021 Słowo Boże : Lecz jeśli któryś prorok odważy się mówić, w moim imieniu to, czego mu nie rozkazałem albo wystąpi w imieniu bogów cudzych- taki prorok musi ponieść śmierć / Pwt 18, 20 /Biblia przekład Zespół Biblistów Polskich z Inicjatywy Towarzystwa św. Pawła…
Dowiedz się więcej

24.01.24 Posługa Słowa #73 Podzielone Słowo

#73 #73- #3/2024 – # 28/ 2023 – #30/2022 – # 14/2021 Proroctwa i przygotowania na rok 2024 – część 1 – Próby, „które wstrząsną wiarą wielu wierzących”. – CZASY OSTATECZNE – LINK Proroctwa i przygotowania na rok 2024 – CZĘŚĆ 2 – Powiedziano nam, że te wydarzenia nadchodzą!- CZASY OSTATECZNE- kliknij w angielski potem…
Dowiedz się więcej

17.01.2024 #72 Posługa Słowa- Oślica

#72 #72- #2/2024 – # 28/ 2023 – #30/2022 – # 14/2021 Księga LICZB 22, 2- 35 2 Balak, syn Sippora, widział wszystko, co uczynił Izrael Amorytom. 3 Wtedy strach ogarnął Moab przed tym ludem, który był tak liczny, i lękał się Moab Izraelitów. 4 Rzekł więc Moab do starszych spośród Madianitów: «Teraz to mnóstwo pożre wszystko wokół…
Dowiedz się więcej