JESUS on the street #27 / Born again

JESUS on the street #27 / Born again

A homeless, addicted boy stands in front of me and quickly spews out the words

– I will go, I will try. I don’t know if Jesus loves me. I don’t feel God’s love. I’m closed up like a bottle. I don’t think Jesus can hear me from inside there, but for you and for my namesake I will try. I will start again! Well, for me to succeed, I think I would have to be born again.

– What are you saying? – I intervene in his conversation – What did you say? Say it again!

– Well, I would have to be born again.

– Do you know what you said?

– I would have to be born again.

– You are speaking words from the Gospel, it is written – You must be born again. The wind blows when it wants and you can hear it, but you do not know where it comes from, so it is with everyone who is born of the Spirit, and we prayed for the Holy Spirit before we came here, and you say – I would have to be born again – you are talking in words from the Scriptures.

I was stumped. The boy looked at me and I said to him

– Everything is going to be all right.  See, you are the miracle of Christmas Eve fulfilled on Corpus Christi Eve. Tomorrow’s Corpus Christi and you are saying the words of Scripture, you have been born again.

It was an amazing day.  Glory to Jesus!. 

Testimony by Ania Wyrzykowska, 19.06.2019

Translation by Paweł Zawal

JEZUS na ulicy # 27 / Powtórnie narodzony

Bezdomny, uzależniony chłopak stoi przede mną i wyrzuca szybko z siebie słowa

– Pojadę, spróbuję. Nie wiem czy Jezus nie kocha, nie czują miłości Bożej. Jestem zamknięty jak termos. Jezus mnie chyba nie słyszy, ale dla pani i dla mojego imiennika spróbuję. Zacznę od nowa! No żeby mi się to udało musiałbym się chyba na nowo narodzić.

– Co mówisz? – Wtrącam się do jego rozmowy – co mówisz? Powtórz jeszcze raz!

–  No musiałbym się chyba na nowo narodzić.

– Wiesz co powiedziałeś?

– Musiałbym się na nowo narodzić.

– Ty mówisz słowa z Ewangelii, tak jest napisane – trzeba wam się powtórnie narodzić wiatr wieje kiedy chce i szum jego słyszysz lecz nie wiesz skąd przychodzi,  Tak jest z każdym który narodził się z ducha,  a my przecież przed przyjazdem tutaj modliliśmy się o Ducha Świętego,  a ty mówisz – musiałbym się na nowo narodzić – ty mówisz słowami z Pisma Świętego.

Zatkało mnie. Chłopak spojrzał się na mnie, a ja mówię do niego

– Wszystko będzie dobrze.  Zobacz ty jesteś cudem Wigilii Bożego Narodzenia, który spełnił się Wigilię Bożego Ciała. Jutro Boże Ciało a ty mówisz słowa z Pisma Świętego, powtórnie się narodziłeś.

Niesamowity to był dzień.  Jezus niech będzie uwielbiony 

świadectwo Ania Wyrzykowska, 19.06.2019