JESUS in the street #26 / Healing of the soul

JESUS in the street #26 / Healing of the soul

We already had many hours of talking with each other. Him, a young boy, homeless addict who decided to change his life and lived in a house close to God and with people who also wanted to do it as well, to change their lives, to be closer to God, to be a new person. Me on the phone. We have already talked for many hours he, tells me that he had a dream. That day he was arguing with one person very, very much. Later he had a dream that he shook hands with him. The next day was a mass and he says to me:

– And you know what happened this man with whom I was arguing so much? He was sitting next to me at mass. It was no longer a dream, it was true and you know what I did? – he says – I shook his hand, just like in the dream.

Such a stage of healing of the soul. The dream became reality, shaking of hands. A good dream and a good handshake.

Testimony by Ania Wyrzykowska, 16.07.2019

Translation by Paweł Zawal

JEZUS na ulicy # 26 / Zdrowienie duszy

Wiele godzin mieliśmy już ze sobą przegadanych.  On młody chłopak bezdomny uzależniony, który zdecydował się zmienić życie i mieszkał w domu blisko Boga i z ludźmi, którzy też chcieli to zrobić, zmienić życie, być bliżej Boga, być nowym człowiekiem. Ja przez telefon. Rozmawialiśmy już wiele godzin opowiada mi, że miał sen. Tego dnia bardzo się kłócił z jedną osobą bardzo, bardzo. Później miał sen, że podał mu rękę. Następnego dnia była msza święta i mówi do mnie

– I wiesz, co się stało ten człowiek, z którym się tak bardzo kłóciłam siedział koło mnie na mszy. To już nie był sen, to była prawda i wiesz, co zrobiłam – mówi – podałem mu rękę, tak jak w śnie.

Taki etap zdrowienia duszy. Sen stał się rzeczywistością, podanie ręki. Dobry sen i dobre podanie ręki.

świadectwo Ania Wyrzykowska, 16.07.2019