JESUS on the street # 19 / Pope of a homeless man

JESUS on the street # 19 / Pope of a homeless man

A young boy emerges from the woods. He sleeps on various vacant lots, but wants to meet, wants to talk. He sits down in the car next to me and takes out of his backpack cards with pictures from the calendar of Saint John Paul II, looks at them, rearranges them, smiles and doesn’t give them to me.

– This is a special gift for you for today! – I look at him and cannot believe it. He says:
– And where did you get this?  Do you know that today is exactly the centenary of the birth of John Paul II?  I look at him and I cannot believe it. I would never have suspected him, that he would know, that it would mean something to him, that he would remember. Meanwhile he answers me
– I know, I know, I really wanted to give it to you today! And where did I get it from? I have my own ways!

 For me it was the most beautiful celebration of this centenary anniversary in this car with these cards, with a photo of John Paul II found maybe somewhere on a rubbish dump, which I had just received from a homeless man.  Glory to Jesus in this moment and in this person.
Testimony by Ania Wyrzykowska , 18.05.2020 / 100th anniversary of the birth of St. John Paul II

Translation by Paweł Zawal

JEZUS na ulicy # 19 / Papież bezdomnego

Młody chłopak wynurza się z lasu. Śpi na różnych bez pustostanach, ale chcę się spotkać, chce porozmawiać. Siada w samochodzie obok mnie i wyjmuje z plecaka kartki ze zdjęciami z kalendarza Świętego Jana Pawła II patrzy na nie, przekłada, uśmiecha się i mi nie daje.

– To specjalny prezent dla ciebie na dzisiaj! – Patrzę się na niego i nie dowierzam. Mówię –  A skąd się wziąłeś?  Czy ty wiesz że dzisiaj przypada dokładnie stulecie urodzin Jana Pawła II?  Patrzę na niego i nie dowierzam. Nigdy bym go nie posądzała, żeby on wiedział żeby to miała dla niego znaczenie, żeby on pamiętał. Tymczasem on mi odpowiada – Wiem, wiem chciałam jej tobie dzisiaj koniecznie dać! A skąd je wziąłem? No mam na to swoje sposoby!

 Było to dla mnie najpiękniejsze świętowanie tej rocznicy stulecia w tym samochodzie z tymi kartkami, ze zdjęciem Jana Pawła II znalezionymi może gdzieś na śmietniku, które właśnie dostałam od bezdomnego.  Niech Jezus będzie uwielbiony w tym momencie i w tej osobie.

świadectwo Ania Wyrzykowska , 18.05.2020 / 100 rocznica urodzin św. Jana Pawła II