#świadectwo/ Oddał Jezusowi bolącą nogę po meczu i ból odszedł