Posługa Modlitwy Ave Maria

Posługa Modlitwy Ave Maria

Zapraszamy do modlitewnej Wspólnoty Apostołów Miłości – Posługa Modlitwy Ave Maria. Zadaniem Posługi Modlitwy Ave Maria jest

codziennie odmawianie i rozważanie jednego Zdrowaś Maryjo – lub – jednej części różańca świętego tajemnic radosnej, światła, bolesnej, chwalebnej – w intencji:

– osób które nie spotkały Boga lub straciły drogę do Boga o łaskę nawrócenia

– osób, które Bóg już przysłał do Dzieła Ewangelizacji i wśród, których ewangelizujemy głosząc Żywego BOGA

– za bezdomnych, uzależnionych, strapionych, zagubionych

– za dzieci, za które rodzice się nie modlą

– ofiary przestępstw i przestępców, więźniów, osadzonych,

– za konkretne osoby i za konkretne dzieła ewangelizacyjne bieżąco realizowane przez Apostołów Miłości

– za zmarłe osoby, które razem z nami głosiły Żywego Boga i za osoby do których Bóg nas posyłał ze swoją Miłością, aby Go poznały,

– za posługujących w Posłudze Miłości, Radości, Słowa, Stołu, Pracy i Modlitwy Ave Maria,

– misjonarzy ulicy, którzy głoszą Boga Żywego tam gdzie są, gdzie Bóg ich posyła, w miejscach, gdzie o Bogu nie słyszano i gdzie jest nieznany, są jego świadkami i szukają zagubionych,

Istnieje możliwość duchowej adopcji konkretnej osoby – dziecka za które rodzice się nie modlą, strapionego, uzależnionego, uwięzionego, bezdomnego, niewierzącego w Boga.

Posługa Modlitwy Ave Maria – może być stała lub czasowa, na określony czas, który zawsze może zostać zakończony w wolności Dzieci Bożych.

Są osoby, które nie mogą pójść i szukać zagubionych i żyjących daleko od Boga Żywego, ale mogą się modlić się za tych, którzy idą i za tych do których Bóg nas pośle. Zostań misjonarzem modlitwy w POSŁUDZE MODLITWY AVE MARIA I EWANGELIZUJ. Zadzwoń tel. 607 300 013

7 stycznia 2021 została odprawiona w Glasgow w Szkocji pierwsza msza święta w intencji osób posługujących w Dziele Ewangelizacji Ubogich i Strapionych ( link ) . Wówczas prosiliśmy o modlitwę gdyż był to czas ważnych wydarzeń i decyzji, a otrzymaliśmy w naszej intencji Mszę świętą z intencji Eweliny. Prosić o modlitwę a dostać mszę święte to jak dostać najcenniejszy dar, gdyż podczas niej jest obecny Żywy Jezus Chrystus, Dawca łaski, Największa MIŁOŚĆ, który oddaje się za nas w ofierze.

Od roku 2022 i w latach kolejnych zgodnie z natchnieniem Ducha Świętego, dwa razy w ciągu roku zostanie odprawiona msza święta w poniższej podanej intencji. Każdorazowo zostanie wysłana informacja o dacie mszy świętej, aby można było łączyć się w niej duchowo, internetowo oraz wspólnotowo na mszy świętej w danym miejscu.

Intencja mszy świętej wersja pełna : za Dzieło Ewangelizacji Ubogich i Strapionych i Wspólnotę Apostołów Miłości w Polsce i zagranicą, za darczyńców i za obdarowanych, za osoby posługujące w Dziele w Posłudze Miłości, Słowa, Radości, Stołu, Pracy i Posłudze Modlitwy Ave Maria i za osoby którym posługiwano, za wszystkie dzieła ewangelizacyjne obecnie podejmowane, i za wszystkich zmarłych, którzy nam pomogli aby Bóg był głoszony lub za tych którym pomogliśmy w Imię JEZUSA.

intencja mszy świętej wersja skrócona – w intencji Dzieła i Wspólnoty w Polsce i Szkocji, darczyńców i obdarowanych, posługujących i tych którym posługiwano, dorosłych i dzieci, żyjących i zmarłych, za obecnie prowadzone dzieła ewangelizacyjne i za poszczególne osoby znane Bogu.

Wszyscy, którzy chcieliby należeć do modlitewnej Wspólnoty Apostołów Miłości – Posługa Ave Maria prosimy o przesłanie na e- maila informacji apostolowiemilosci@gmail.com

1) Nazwisko i imię

2) poczta e- mail i telefon

3) miejscowość

4) Konieczny jest dopisek – Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z organizacją Posługi Modlitwy Ave Maria. Zgoda jest niezbędna do udziału w Posłudze. Dane osobowe podane powyżej są niezbędne do identyfikacji uczestnika Posługi Modlitwy Ave Maria i wzajemnego kontaktowania podczas trwania Posługi Modlitwy Ave Maria.

4 stycznia 2022 po mojej modlitwie o rozeznawanie rozesłałam wiadomość około godz 15, do kilku osób które znałam, aby przemodliły tę Posługę Modlitwy Ave Maria i powiedziały co Duch Święty mówi na ten temat. Do Reni wysłałam wiadomość o 14: 57, zaś już o 15: 21 dostałam odpowiedz – „ja nie muszę tego przemadlać to od dawna jest w moim sercu…” i usłyszałam świadectwo. Posłuchajcie, osobiście jestem dotknięta jak Bóg szybko działa w sprawie tej Posługi! Renia od czterech lat myślała o tej Posłudze, a Dzieło Ewangelizacji powstało 28.09.2017, też cztery lata. Bóg Żyje i niech będzie uwielbiony !!!!

Pierwsze świadectwo Reni z 04.01.2022, które było znakiem od Boga w sprawie tej Posługi i rozpoczęło tę Posługę Modlitwy Ave Maria w Wspólnocie Apostołów Miłości. PO tym świadectwie posypały się kolejne, które już wkrótce nagramy. Bóg jest niesamowity, A Duch Święty działa z prędkością niebiańską, ale widocznie taka jest też potrzeba !

Posługa Modlitwy Ave Maria i od razu drugie świadectwo 4 stycznia 2022 – od razu dostałam wiadomość od Beatki z Torunia, mam odpowiedz w świadectwie i pisze, bo jak modlę się za swoje dzieci w Róży Różańcowej…Posłuchajcie. Beatka modli się od tego dnia jedną 10tką za wszystkie intencje Dzieła Ewangelizacji Ubogich i Strapionych. Bóg jest wielki !

Maryja Nauczycielka Pięknej Miłości. Posługa Modlitwy Ave Maria. Czas zacząć modlić się za tych, którzy nie poznali Boga Największej Miłości. Początek Posługi i kolejny trzeci znak od Boga- świadectwo Wiolety z Torunia z 05.01.2022 / i tak zaczęła się Posługa Modlitwy Ave Maria

15.01.2022 Msza święta w Intencji Dzieła Ewangelizacji Ubogich i Strapionych

15.01.2022 godz 12 Ks. Andrzej Gajewski, proboszcz parafii św Jana Chrzciciela w Szymonowie odprawił w kościele parafialnym mszę świętą w intencji Dzieła i Wspólnoty w Polsce i Szkocji, darczyńców i obdarowanych, posługujących i tych którym posługiwano, dorosłych i dzieci, żyjących i zmarłych, za obecnie prowadzone dzieła ewangelizacyjne i za poszczególne osoby znane Bogu. / wersja skrócona /
w intencja mszy świętej : za Dzieło Ewangelizacji Ubogich i Strapionych i Wspólnotę Apostołów Miłości w Polsce i zagranicą, za darczyńców i za obdarowanych, za osoby posługujące w Dziele w Posłudze Miłości, Słowa, Radości, Stołu, Pracy i Posłudze Modlitwy Ave Maria i za osoby którym posługiwano, za wszystkie dzieła ewangelizacyjne obecnie podejmowane, i za wszystkich zmarłych, którzy nam pomogli aby Bóg był głoszony lub za tych którym pomogliśmy w Imię JEZUSA./ wersja pełna intencji /

05.06.2022 Msza święta w Intencji Dzieła Ewangelizacji Ubogich i Strapionych

05.06.2022 godzina 8 w kaplicy PW św. brata Al;berta w Dąbrówce Tuchowskiej koło Tuchowa zostanie odprawiona Msza święta w intencji osób posługujących w DZIELE EWANGELIZACJI UBOGICH I STRAPIONYCH o natchnienia DUCHA ŚWIĘTEGO dla nich. / z intencji Wandy

Zobacz więcej – LINK