#świadectwo / Powrót syna. Ucztowanie po spowiedzi świętej

#świadectwo / Powrót syna. Ucztowanie po spowiedzi świętej

Świadectwo z 02.12.2021. „W niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia.”/ Łk 15,7 / Ale trzeba świętować już na ziemi, jak ojciec świętował po powrocie syna marnotrawnego – „Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi! Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”. I zaczęli się bawić. / Łk 15, 22-24 / Posłuchajcie jak można świętować. Obyśmy jak najwięcej mogli świętować z innymi którzy spotkają BOGA.