#świadectwo/ Leżę w szpitalu i mam jeden bilet / Boże znaki