#świadectwo/ Bóg jest wierny swoim Słowom. Modlitwa która zmieniła życie.