#świadectwo/ Wierzę w Jednego Boga i zrobiła porządki w domu