#świadectwo / Czemu Bóg na to pozwala?

#świadectwo / Czemu Bóg na to pozwala?

To była trudna rozmowa. Kobieta wzburzona, obejrzała kolejne wiadomości w telewizji, i wysłuchała tych te z najbliższej parafii. Dlaczego są li ludzie? Dlaczego czynią zło? Czemu Bóg ich nie ukaże ? Posłuchajcie