Dzielisz swój chleb z głodnym?

Dzielisz swój chleb z głodnym?

Czy może pani pomóc bezdomnemu, który próbuje stanąć na nogi, stracił pracę, nie za co kupić jedzenia, dzisiaj nie ma on już co jeść?!. Dzwonię i pytam się- czy może pani go zaprosić na obiad, obiad to obiad, ciepły i może starczyć jako posiłek na cały dzień! Ja jestem w innym mieście, kobieta w innym, nigdy jej na oczy nie widziałam.

Kobieta odpowiada, niech przyjdzie na 13. Odpisuję Bóg zapłać za pomoc i wówczas dostaję odpowiedź, – Bóg zapłać – kobieta dziękuje za to że może gościć głodnego.

7 dzielić swój chleb z głodnym,

wprowadzić w dom biednych tułaczy,

nagiego, którego ujrzysz, przyodziać

i nie odwrócić się od współziomków.

8 Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza

i szybko rozkwitnie twe zdrowie.

Sprawiedliwość twoja poprzedzać cię będzie,

chwała Pańska iść będzie za tobą.

9 Wtedy zawołasz, a Pan odpowie,

wezwiesz pomocy, a On [rzeknie]: „Oto jestem!”

Jeśli u siebie usuniesz jarzmo,

przestaniesz grozić palcem i mówić przewrotnie,

10 jeśli podasz twój chleb zgłodniałemu

i nakarmisz duszę przygnębioną,

wówczas twe światło zabłyśnie w ciemnościach,

a twoja ciemność stanie się południem.

11 Pan cię zawsze prowadzić będzie,

nasyci duszę twoją na pustkowiach.

Odmłodzi twoje kości,

tak że będziesz jak zroszony ogród

i jak źródło wody, co się nie wyczerpie.

12 Twoi ludzie zabudują prastare zwaliska,

wzniesiesz budowle z odwiecznych fundamentów.

I będą cię nazywać naprawcą wyłomów,

odnowicielem rumowisk – na zamieszkanie. / Iz 58, 7-10

Wydarzyło się naprawdę, czerwiec 2020

JEZUS niech będzie uwielbiony!