Razem szukaliśmy Boga

Razem szukaliśmy Boga

Otworzyłam drzwi i stoję w zdewastowanym korytarzu. Ktoś mi mówił, szukaj w domu na dole. Ktoś inny na pewno zostawił dla ciebie kapelusz, a dla mnie pismo święte. Wzięłam słoik z wodą święconą i pojechałam, w to miejsce gdzie umarł Stachu w pożarze 10 czerwca 2020. Jestem w korytarzu białego domu, stojącego przy ulicy i przy torach kolejowych, widzę krzyż świętego Andrzeja.

Nie znajduję ani kapelusza, ani pisma świętego. Otworzyłam słoik i modlę się w Imię Jezusa kropiąc korytarz i schody do góry wodą święconą. Musiałam przyjść w to miejsce, aby niejako wyprawić Stacha do tego drugiego domu w Niebie, do naszego Ojca Niebieskiego, którego razem szukaliśmy.

Po powrocie do domu piszę do kolejnej osoby związanej – Kolega Daniela zginał w pożarze przeżywamy to wszyscy! Miał do Pani też przyjechać! W odpowiedzi otrzymuje wiadomość – Dołączę go do moich modlitw, pokój jego duszy.

Wydarzyło się naprawdę 25.06.2020/

JEZUS niech będzie uwielbiony!

Bezdomny Stachu zmarł tragicznie w pożarze w niewyjaśnionych okolicznościach 10 czerwca 2020 około godziny 22 w przeddzień Bożego Ciała, jego pogrzeb odbył się 19 czerwca 2020 w święto Najświętszego Serca Jezusa o godzinie 11, dokładnie w rok się jak razem jechaliśmy do Koszalina 19 czerwca 2019 była to też wigilia Bożego Ciała, bo chciał zmienić swoje życie. Byliśmy razem na rekolekcjach w Tarnowie o Eucharystii, o jego śmierci dowiedziałam się dokładnie w godzinę jego pogrzebu, niezwykłe zbiegi okoliczności, jak to się w Kościele mówi Niezwykły Przypadek to najlepsze Imię Ducha Świętego! Często do Stacha mówiłam, Ty jesteś cudem Wigilii Bożego Narodzenia, który wydarzył się w Wigilię Bożego Ciała!

Pomódl się ze mną za Stacha

Nakłoń, Panie, ucho ku prośbom pokornie przez nas zanoszonym do Twego miłosierdzia i umieść w krainie pokoju i światłości duszę Stacha., której kazałeś odejść z tego świata, oraz włącz ją do społeczności Twoich Świętych. Spraw, prosimy Cię, Panie, aby ta modlitwa wyjednała zbawienie duszy Stacha, za którym pokornie błagamy. Prosimy Cię, Panie, uwolnij od więzów grzechu duszę Stacha., aby wskrzeszony żył w chwale zmartwychwstania wśród Twoich świętych i wybranych. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.