Tarcza Najświętszego Serca JEZUSA

Tarcza Najświętszego Serca JEZUSA

Co to jest ?

Tarcza to katolickie sakramentale wykonane na zlecenie JEZUSA powiedziane św. Małgorzacie Marii Alacoque w 1674 roku w Paray-le- Monial we Francji, – aby ci, którzy Go kochają, nosili obraz Jego Najświętszego Serca. Tarcza to ochrona Serca Jezusowego, to uwielbienie Serca JEZUSA, to wypełnienie polecenia JEZUSA, to dowód oddania życia JEZUSOWI i Jego ochrony.  Historycznie tarcza noszona była jak herb, aby potwierdzić swoją wiarę katolicką i noszona, jako symboliczną zbroję do obrony przed atakami wroga zgodnie z obietnicą JEZUSA. Tarcza przekracza bariery językowe, narodowościowe i rasowe, to wiadomość o twoim przywiązaniu i oddaniu życia JEZUSOWI CHRYSTUSOWI. Przypomina też ona o nieustannym wstawiennictwie naszego Pana za nami” Stój ! Serce JEZUSA jest ze mną” dlatego tarczę się nosi przy sobie. Tarcza nawiązuje do jednej z 12 obietnic Serca JEZUSOWEGO: „Będę dla ciebie bezpiecznym schronieniem w życiu, a szczególnie w godzinie śmierci”. Poprzez Tarczę katolicy wyrażają swoją miłość, zaufanie i oddanie Sercu JEZUSA do ochrony przed pokusami diabła.

Jak wygląda i jak się używa ?

Tarcza to kwadratowy czy owalny kawałek sukna, bądź innego materiału z wyhaftowanym, lub nadrukowanym symbolem Serca Pana Jezusa. Można ją nosić przypiętą, przyszytą do ubrania, w portfelu, pod poduszką, w domu czy w samochodzie. Istnieją dziesiątki cudownych zdarzeń przydarzyły się tym, którzy ją noszą, i wierzę, ze razem ja i ty, damy nowe świadectwa na chwałę Serca JEZUSA.

Napis na Tarczy

Początkowo „O Serce Jezusa, przepaści miłości i miłosierdzia, w Tobie pokładam całą ufność. » Następnie zdanie zmieniono na: „Stój ! Serce JEZUSA jest ze mną. Przyjdź królestwo twoje!»  I w takiej wersji zostało przedstawione i błogosławione przez papieża bł Piusa IX

Zatwierdzenie przez Kościół Katolicki

W roku 1870 Papież bł. Pius IX patrząc na tarczę powiedział : „To natchnienie z nieba. Tak, z Nieba. Mam zamiar pobłogosławić to Serce i chcę, aby wszystkie odznaki wykonane według tego wzoru otrzymały to samo błogosławieństwo, aby w przyszłości nie było potrzeby odnawiania błogosławieństwa przez księdza. I chcę, aby szatan nie mógł wyrządzić żadnej krzywdy tym, którzy noszą tę Odznakę, symbol uwielbionego Serca Jezusowego”./ papież bł Pius IX/

„Błogosławię tę Tarczę i zapewniam, że wszystkie inne jej podobne otrzymają to samo błogosławieństwo, bez konieczności odnawiania go przez kapłana”/ papież bł Pius IX/

Pragnę, aby szatan nie mógł w żaden sposób przynieść szkody tym, którzy będą nosić przy sobie ten symbol godnego uwielbienia SERCA JEZUSA” / papież bł Pius IX/

W roku 1870 miało nastąpić wydarzenie, które ponownie postawiłoby ochronę Tarczy na ustach wszystkich. Według pism z czasów papieża Pius IX zjawiła się u niego matka, która chciała mu opowiedzieć historię swojego syna. Kobieta utrzymywała, że jej historia bardzo by zainteresowała Ojca Świętego. Była kobietą, która kochała swoją rodzinę, była oddana Ukrzyżowanemu i odznaczała się wielką duchowością. Pius IX, zaintrygowany naleganiami kobiety, postanowił udzielić jej audiencji. Kobieta powiedziała papieżowi, że jej syn został powołany do walki na froncie. Ona, matka była osobą bardzo religijną i miała wielką wiarę w Najświętsze Serce Jezusa. Z tego powodu dała swojemu synowi Tarczę Serca JEZUSA, aby zawsze nosił ją blisko serca. Syn opuścił dom, aby walczyć z Tarczą Serca JEZUSA, którą zawsze trzymał w koszuli. W szturmie, w którym brał udział jego batalion, zostali zaskoczeni przez wojsko. Większość jego towarzyszy broni zginęła od kul wroga. W tej chwili śmierci i przerażenia chłopiec mógł zobaczyć, jak kula, która miała trafić w jego ciało, nagle zatrzymała się, zanim do niego doszła. Tarcza SERCA JEZUSA Chrystusa, którą dała mu matka, uratowała mu życie. Słysząc tę historię, papież bł Pius IX zamilkł, usłyszawszy opowiedzianą historię. Po chwili zastanowienia powiedział: „Powstrzymaj wroga, Serce Jezusa jest ze mną!”Słowa, które przeszły do potomności i które są zwykle wyhaftowane lub wydrukowane, którego obecnie używamy. / źródło – link

Historia

Św. Małgorzata Maria Alacoque (1647-1690), wizytka, miała osobiste objawienie obejmujące serię wizji Chrystusa, gdy modliła się przed Najświętszym Sakramentem. Napisała: „Ujawnił mi cuda swojej Miłości i niewytłumaczalne tajemnice swojego Najświętszego Serca”. PAN JEZUS objawił się cztery razy św. Małgorzacie Marii Alacoque ( 1647 – 1690) w klasztorze wizytek w Paray-le-Monial we Francji, w latach 1673 1975. JEZUS objawił jej formy szczególnego kultu Jego Najświętszego Serca, „które ukochało ludzkość”.

W czasie drugiego objawienia 8 lutego 1674 roku św. Małgorzata zobaczyła tron, a na nim gorejące Serce JEZUSA, otoczone koroną cierniową. Nad Sercem wznosił się krzyż. JEZUS obiecał, ze gdziekolwiek wizerunek Jego Boskiego Serca będzie wystawiony i czczony, tam rozsieje Swe łaski. Sama św. Małgorzata narysowała wielką liczbę obrazków Serca JEZUSA i kazała je nosić swym nowicjuszkom.  

Istotą kultu Najświętszego Serca JEZUSA jest cześć, miłość i wynagrodzenie za grzechy ofiarowywane Bożemu Sercu. Jednym z jego symboli natomiast stał się wizerunek Najświętszego Serca, który św. Małgorzata Maria jako pierwsza narysowała taki, jaki zobaczyła w widzeniu. Różnił się on od obecnej postaci tego symbolu, gdyż korona cierniowa tworzyła okrąg wokół Serca, a nie przepasywała Go.

Później św. Małgorzata Maria wykonała większy taki rysunek i umieściła go w oratorium nowicjatu klasztornego w Paray-le-Monial. Przed nim, jako mistrzyni, wraz z nowicjuszkami dokonała aktu osobistego poświęcenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa 20 lipca 1685 roku. Był to pierwszy publiczny akt tego kultu.

„gdyż sam Zbawiciel życzy sobie, by wierni, którzy zechcą oddać Mu hołd, takie obrazki przy sobie nosili, zaś większe umieścili w swoich domach”. / pisze św. Małgorzata w liście z dnia 02.03.1686

W piątek 10 czerwca 1675 r., po oktawie Bożego Ciała, miało miejsce ostatnie objawienie Jezusowego Serca świętej Małgorzacie Marii Alacoque. JEZUS powiedział do niej:

“Oto Serce, które tak bardzo umiłowało ludzi, że nie szczędziło niczego aż do zupełnego wyniszczenia się dla okazania im miłości, a w zamian za to doznaje od większości ludzi tylko gorzkiej niewdzięczności, wzgardy, nieuszanowania, lekceważenia, oziębłości i świętokradztw, jakie oddają mu w tym Sakramencie Miłości. Dlatego żądam, aby pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała był odtąd poświęcony, jako osobne święto ku czci Mojego Serca i na wynagrodzenie Mi przez komunię i inne praktyki pobożne zniewag, jakich doznaję”.

W jednym z listów św. Małgorzata Maria tłumaczy, jakim wielkim darem jest Boże Serce dla nas: „To Boże Serce jest niezgłębioną otchłanią wszelkich dóbr, do której ubodzy mają się zwracać we wszystkich swoich potrzebach. Ono jest otchłanią radości, w której przepadają wszystkie nasze smutki. Jest otchłanią pokory przeciwko naszej pysze; jest otchłanią miłosierdzia dla nieszczęśliwych, jest wreszcie otchłanią miłości, w której powinniśmy ukryć cała naszą nędzę” (Liturgia Godzin, t. IV, s. 1264).

Podczas jednego z wielu objawień jakie św. Małgorzata miała Nasz Pan wyraził życzenie, aby ci, którzy Go kochają, nosili obraz Jego Najświętszego Serca. Św. Małgorzata Maria odpowiedziała, wykonując kilka małych obrazków, które ona i jej przyjaciele nosili. Były to naprawdę pierwsze odznaki Najświętszego Serca. Trzydzieści lat później miasto Marsylia, zniszczone przez zarazę, poświęciło swoje miasto Najświętszemu Sercu. Wszyscy obecni założyli odznakę Najświętszego Serca. Ci, którzy nosili odznakę, byli chronieni przez zarazę, a nabożeństwo zaczęło się rozprzestrzeniać i trwa do dzisiaj na całym świecie.

Obietnice Serca JEZUSA

Obietnice Jezusa Chrystusa dane za pośrednictwem św. Małgorzaty Marii Alacoque -Tym, którzy czcić będą Moje Serce Najświętsze:

1. Dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie.

2. Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach.

3. Będę sam ich pociechą we wszystkich smutkach i utrapieniach życia.

4. Będę ich ucieczką najbezpieczniejszą w życiu, a szczególnie w godzinę śmierci.

5. Błogosławić będę wszystkim ich zamiarom i sprawom.

6. Grzesznicy znajdą w Mym Sercu źródło i całe morze niewyczerpanego nigdy miłosierdzia.

7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi.

8. Dusze gorliwe szybko dostąpią wielkiej doskonałości.

9. Zleję obfite błogosławieństwo na te domy, w których obraz Serca Mego Boskiego będzie zawieszony i czczony.

10. Kapłanom dam moc zmiękczania serc najzatwardzialszych.

11. Imiona osób, które rozpowszechniać będą nabożeństwo do Mego Boskiego Serca, będą w nim zapisane i na zawsze w nim pozostaną.

12. Przystępującym przez 9 z rzędu pierwszych piątków miesiąca do Komunii Świętej dam łaskę pokuty ostatecznej, że nie umrą w stanie niełaski ani bez sakramentów świętych, a to Serce Moje stanie się dla nich ucieczką w godzinę śmierci.

Obietnica dla rodziny osobiście poświęconej Bożemu Sercu

Boskie Serce wynagrodzi nie tylko im (duszom Jemu poświęconym) osobiście, lecz także ich najbliższym (krewnym), na których Ono spogląda okiem Miłosierdzia, by im przyjść z pomocą we wszystkich ich potrzebach, byle oni zwracali się do Niego z ufnością.

Kult Najświętszego Serca JEZUSA

1/ Uroczystość Najświętszego Serca JEZUSA obchodzono jest każdego roku w piątek – po drugiej niedzieli po Zesłaniu Ducha Świętego, jest świętem Najświętszego Serca Jezusowego, które przywodzi na myśl wszystkie wspomniane wyżej przymioty Jego Boskiego Serca.

W ten dzień Kościół Katolicki rozważa że Bóg jest Miłością. Pan JEZUS pragnie, by ludzie rozważali głębię Jego miłości, którą okazał składając ofiarę na krzyżu i nieustannie w bezkrwawy sposób ofiarując się podczas Mszy św. On chce należnego dziękczynienia i uwielbienia oraz przebłagania za wszystkich ludzi, których grzechy zraniły Jego Najświętsze Serce.

2/ Nowenna – Do uroczystości Najświętszego Serca JEZUSA przygotowujemy się poprzez Nowennę do Najświętszego Serca w przeddzień uroczystości Bożego Ciała, czyli w środę tygodnia poprzedzającego. W samą uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego możemy uzyskać odpust zupełny, czyniąc akt zadośćuczynienia Najświętszemu Sercu Jezusowemu.

W roku 2023 7 czerwca 2023 rozpoczyna się 9 dniowa Nowenna przez Uroczystością Najświętszego Serca Pana JEZUSA, które przypada 16 czerwca 2023 w piątek.

3/ Pierwsze 9 piątków miesiąca

4/ Nabożeństwo czerwcowe przez cały miesiąc- Litania do Najświętszego Serca Pana JEZUSA

10 czerwcu 1675 miało miejsce najważniejsze objawienie dotyczące kultu jakie otrzymała, św.Małgorzata Maria Alacoque. dlatego czerwiec !

5/ Akt oddania osobistego Sercu JEZUSA

6/ Akt rodzinnego oddania SERCU JEZUSA

7/ Akt wynagrodzenia Sercu JEZUSA

8/ Godzina Święta z Bożym Sercem – w nocy z czwartku na piątek w godzinie 11- 12 w nocy to praktyka miłości i wynagrodzenia Chrystusowi za nasze grzechy, czynimy to na wzór modlitwy JEZUSA w Ogrodzie Oliwnym, rozmyślamy o Jego męce.

A we wszystkie noce z czwartku na piątek dam ci uczestnictwo w tym śmiertelnym smutku, który odczułem w Ogrodzie Oliwnym. I żeby Mi towarzyszyć w tej pokornej modlitwie, którą zanosiłem wówczas do mego Ojca wśród wszystkich Moich udręczeń, będziesz wstawać między godziną jedenastą a północą, by w ciągu godziny klęczeć wraz ze Mną z twarzą pochyloną ku ziemi. A czynić to będziesz tak dla uśmierzenia gniewu Bożego, błagając o miłosierdzie tak dla grzeszników, jak dla złagodzenia w pewien sposób goryczy, którą czułem z powodu opuszczenia Apostołów, tak iż musiałem czynić im wyrzuty, że nie mogli czuwać ze Mną jednej godziny” – powiedział Pan Jezus do św. Małgorzaty Marii/ III objawienie 1674roku /

Dnia 16 czerwca 2023 obchodzimy w Kościele Katolickim Uroczystość Najświętszego Serca Pana JEZUSA. Oddaliśmy siebie i swoje domy SERCU JEZUSA, ewangelizowaliśmy poprzez noszenie i rozdawanie Tarczy Najświętszego Serca Pana JEZUSA, poprzez zamawianie intencji mszalnych w Polsce i Szkocji.

Tarcze Najświętszego Serca Pana JEZUSA powędrowały do miast w Polsce / 46 / -Toruń, Dobre, Koszalin, Rąbino, Rozgarty, Lubicz, Wieliczka, Biłgoraj, Okrzeja, Tuchów, Suliszewo, Warszawa, Ostróda, Barczewo, Dębica, Chełmża, Zaleskie, Szczecin, Włocławek, Ożarów, Zławieś Wielka, Miłobądż, Nowe Miasto Lubawskie, Ostrów Mazowiecki, Łęczyca, Wólka Zaleska, Lublin, Gryfino, Poznań, Witosław, Mała Nieszawka, Rypin, Rzeszów, Jodłowa, Siedlce, Zgierz, Gdańsk, Chodywanice, Ciechocinek, Wałbrzych, Komańcza, Opole, Charcice, Świecie, Straszęcin, Radziejów, oraz Ukraina, Niemcy – Karben, Szkocja- Falkirk, Maroko- Marrakech.

9/ Tarcza Najświętszego Serca JEZUSA

Kościół Katolicki i Papieże

W roku 1748 papież Benedykt XIV przesłał wielką ilość takich Tarczy Serca JEZUSA, wykonanych z czerwonej tafty i haftowanych złotem, pobożnej królowej francuskiej Marii Leszczyńskiej, wśród prezentów z okazji ślubu z królem Ludwikiem XV.

W 1856 r. papież Pius IX uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa uczynił obowiązującą w Kościele na całym świecie.

Małgorzatę Marię Alacoque beatyfikował Pius IX w 1864 r., a kanonizował Benedykt XV w 1920 r. Jest ona nazywana „świętą od Serca Jezusowego”. 11 czerwca 1899 r., w przededniu Roku Jubileuszowego 1900, papież Leon XIII dokonał poświęcenia całego rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.. ” Pielęgnujcie kult Najświętszego Serca Pana JEZUSA” powiedział w. Jan Paweł II który był niezwykłym czcicielem  Najświętszego Serca, czego dowodzi w encyklice „Dives in misericordia” oraz w homiliach wygłaszanych podczas swoich pielgrzymek. W 1999 r. w orędziu na stulecie poświęcenia ludzkości Najświętszemu Sercu Ojciec Święty Jan Paweł II przypomniał: „Człowiek roku 2000 potrzebuje Serca Chrystusa, aby poznać Boga i samego siebie; potrzebuje Go, aby budować cywilizację miłości”.

Szczególnymi strażnikami SERCA JEZUSOWEGO należącymi do arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca JEZUSA byli papieże bł Piusa IX, Leona XIII, Piusa X, Benedykta XV i Piusa XI, Papież Benedykt XVI.

TARCZA A ZARAZA

W roku 1720, mniej więcej trzydzieści lat po śmierci św. Małgorzaty Marii, Marsylię nawiedziła zaraza. Każdego dnia na tę chorobę umierało około tysiąca osób. Strach osiągnął rozmiary bliskie paniki. Biskup Marsylii poprosił zakonnice z miasta, aby wykonały tysiące odznak Najświętszego Serca, podobnych do tych, których używała św. Małgorzata Maria i jej przyjaciółki. Kiedy odznaki były gotowe, biskup poprowadził procesję do centrum miasta. Tam poświęcił Marsylię Najświętszemu Sercu, a wszyscy obecni włożyli odznakę Najświętszego Serca. Od tego momentu nie odnotowano ani jednego nowego przypadku dżumy.

s.Anne-Madeleine Rémusat wizytka z Marsylii zakonnicą o wielkim nabożeństwie do Najświętszego Serca Jezusowego, w jednym z tych objawień JEZUS zapowiedział siostrze Annie Magdalenie, że Marsylia, miasto, w którym mieszkała klasztor Wizytek, nawiedzi wielka zaraza. Jedynym sposobem na uratowanie ludzi było zawierzenie się Najświętszemu Sercu Chrystusa i użycie Odprężenia jako duchowej bariery przed zarazą. Choroba spustoszyła Marsylię w 1720 roku. Jej skutki były katastrofalne. Tysiące mieszkańców Marsylii zostało zarażonych wirusem chorobę w bardzo krótkim czasie. Siostry Wizytek, postępując zgodnie ze wskazówkami, które Chrystus przekazał im przez siostrę Anę Magdalenę Rèmuzat, pospieszyły z rozdawaniem szytych przez siebie Tarczami, które zostały rozdzielone wśród ludności i umieszczone na drzwiach domów. W tym czasie emblemat Tarczy był zasadniczo obrazem Najświętszego Serca Jezusowego z tekstem: „Arrête! Le Coeur de Jésus est là” („Zatrzymaj się! Serce Jezusa jest tam”). Biskup Marsylii, ks. Henri François Xavier de Belsunce de Castelmoron, lepiej znany jako Mon. Henryk de Belsunce, pon. François Xavier de Belsunce lub po prostu jako Obipo de Belsunce. pon. Henri de Belsunce odegrał kluczową rolę w powstrzymaniu rozprzestrzeniania się wielkiej zarazy w Marsylii. Biskup był, wraz z s. Anną Magdaleną Rémuzat i jej siostrami w habicie, wielkim promotorem wypełnienia wszystkich przesłanek, które Chrystus dał s. Anie Magdalenie: poświęcenia miasta Marsylii Najświętszemu Sercu Jezusowemu i dostarczenia tysiące Tarczy wśród ludności. W roku 1722 zaraza została przezwyciężona. Chrystus po trzech długich latach cierpienia ponownie oddał francuskie miasto pod opiekę swojego Najświętszego Serca. Marsylia była pierwszym miastem poświęconym Najświętszemu Sercu Jezusa.

Szczególnie ważna była również rola Tarczy podczas plag cholery, które spustoszyły znaczną część Europy. Informacje, którym można przeczytać w wielu książkach o historii Europy XIX wieku.

TARCZA A WOJNA

Podczas Rewolucji Francuskiej odznakę przyjęli księża, szlachta i pospólstwo, która szybko stała się symbolem oporu przeciwko krwawej rewolucji, zwłaszcza w regionie Wandei. Inni kontrrewolucjoniści podjęli to nabożeństwo – Tyrolczycy Andreasa Hofera walczący z Napoleonem, Cristeros, którzy walczyli z rewolucją meksykańską, czy hiszpańscy „requetés”, których interwencja była decydująca dla antykomunistycznych katolików podczas hiszpańskiej wojny domowej, to tylko nieliczni z nich.

Rewolucja francuska wybuchła we Francji w 1789 roku, kara gorsza niż jakakolwiek zaraza, Odznakę nosiło wielu księży, szlachty i ludzi, którzy stawiali opór krwawej rewolucji antykatolickiej. Nawet damy dworu, takie jak księżniczka de Lamballe, nosiły odznakę wyhaftowaną na tkaninie z cennymi materiałami. Sam fakt noszenia Odznaki stał się znakiem rozpoznawczym przeciwników rewolucji francuskiej. Szuanie, bohaterscy katolicy z Mayenne (zachodnia Francja), zwłaszcza z Wandei, którzy stawiali opór bezbożnym francuskim rewolucjonistom z 1789 roku i przeciwstawiali się im z energią i religijnym zapałem, wyhaftowali na swoich ubraniach i sztandarach odznakę Najświętszego Serca. Ukształtowali go jako herb, aby potwierdzić swoją wiarę katolicką i nosili go jako symboliczną zbroję do obrony przed atakami wroga.

Wielu innych katolickich przywódców i bohaterów również nosiło Odznakę jako „duchową zbroję”. Walczyli i ginęli w obronie Świętej Matki Kościoła, jak dzielni chłopi, którzy walczyli pod wodzą Andreasa Hofera (1767-1810), zwani „Szuanami z Tyrolu”. Ci ludzie nosili Odznakę jako duchową ochronę w bitwach z armią Napoleona, która najechała Tyrol.

Cristeros w Meksyku w pierwszej połowie XX wieku również nosili Odznakę. Chwycili za broń przeciwko antychrześcijańskim rządom, które uciskały Kościół w Meksyku. W Hiszpanii odznakę nosiły również słynne pułki karlisty zwane „requetes”. Słynęli z pobożności i odwagi na polu walki, a ich interwencja zadecydowała o zwycięstwie antykomunistycznych katolików w wojnie domowej 1936-1939.

Niedawno podobne wydarzenia miały miejsce na Kubie. Katoliccy Kubańczycy, którzy walczyli z reżimem komunistycznym, mieli szczególne nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusowego. Kiedy zostali uwięzieni i zabrani na „paredon” (ścianę strzelniczą) w celu doraźnej egzekucji, stanęli twarzą w twarz z oprawcami Fidela Castro z okrzykiem „Viva Cristo Rey!” (Niech żyje Chrystus Król!). Po tym, jak komunistyczna tyrania Castro przejęła Kubę, piękne posągi Najświętszego Serca zostały zburzone i zastąpione przedstawieniami Che Guevary. W ten sposób posągi Najświętszego Serca, które przedstawiały Jego Miłość i przebaczenie, zostały zastąpione podobizną bojownika partyzanckiego, którego ręce były przesiąknięte niewinną katolicką krwią, którą spowodował w kilku krajach Ameryki Łacińskiej.

W czasach obecnych wojny na Ukrainie Diecezja Getafe we współpracy z Sanktuarium Wielkiej Obietnicy czyli Sanktuarium Serca JEZUSOWEGO w Valladolid wykonała 10 000 tarczy Najświętszego Serca Jezusowego, które zostały wysłane na Ukrainę na początku kwietnia 2022. Tam zostaną zebrane przez franciszkanów i rozdane ukraińskim żołnierzom. Członkowie Zgromadzenia Apostołów Serc Jezusa i Maryi oraz ponad 50 wolontariuszy wykonali odznaki, wycinając je z materiału, owijając przezroczystym plastikiem i pakując razem z modlitwą do Matki Boskiej w języku ukraińskim, podczas gdy inni wolontariusze odmawiali różaniec. Zamierzają wysłać łącznie 100 000 odznak w różnych przesyłkach pomocy humanitarnej z diecezji.

TARCZA A UZALEŻNIENIA

Wspólnota AA powstała w 1935 roku, w Akron, USA, w następstwie spotkania maklera giełdowego, Billa Wilsona i lekarza, chirurga, Boba Smitha, obaj byli chronicznymi alkoholikami. Razem z nim współpracowała siostra Ignatia Gavin, zakonnica współzałozycielka AA i Al-Anon dla rodzin alkoholików, która pomogła dr Bobowi Smith rozpocząć program hospitalizacji alkoholików w szpitalu św. Tomasza w Akron, była pierwszą osobą, która użyła Tarcz Najświętszego Serca JEZUSA dla Anonimowych Alkoholikach. Alkoholikom, którzy opuszczali St. Thomas, dawał na wyjściu Tarczę Najświętszego Serca i instruowała ich, że przyjęcie Tarczy oznacza oddanie się Bogu, .Jeżeli zamierzaj ą pić po wyjściu z terapii  mają obowiązek zwrócić jej medalion przed wypiciem. Tarcze Najświętszego Serca były używane przed AA. przez Ruch Wstrzemięźliwości Ojca Matthew z lat czterdziestych XIX wieku i pionierów, irlandzki ruch wstrzemięźliwości z lat dziewięćdziesiątych XIX wieku.

SIOSTRA IGNATIA I ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW Gerard E. Sherry Zadzwonił telefon i odebrała siostra Ignatia. „To jest Bill, siostro. Przepraszam, ale muszę odesłać odznakę Najświętszego Serca. Miałem ciężki poranek i idę się napić. Siostra Ignatia westchnęła, ale szybko powiedziała: „Nie rób tego, Bill. Poczekaj, aż skończysz pracę o piątej. Potem zadzwoń do mnie ponownie. W międzyczasie będę się za ciebie modlić. Cokolwiek robisz, nie wysyłaj mnie wycofaj tę odznakę. Miej ją przy sobie, by zyskać siłę i inspirację. Siostra Ignatia modliła się usilnie przez całe popołudnie iw końcu przyszedł telefon od Billa. „W porządku, siostro, nigdy nie piłem. Myślę, że teraz wszystko będzie dobrze, dzięki Najświętszemu Sercu i tobie”.

żródło – www.findagrave.com/memorial/165414457/mary-ignatia-gavin_csa

Siostra Maria Ignatia Gavin ze zgromadzenia Siostry Miłosierdzia św. Augustyna (1889-1966) urodzona w Irlanii często nazywa „Aniołem Anonimowych Alkoholików”. Począwszy od 1939 roku, pracowała razem z lekarzem dr. Bobem, pomagając w przyjmowaniu alkoholików do szpitala św. Tomasza w Akron w stanie Ohio w USA. Przez kilkadziesiąt lat pomagała alkoholikom w Akron, a później w St. Vincent Charity Hospital w Cleveland w USA. W grudniu 1949 roku została odznaczona Medalem Poverello College of Steubenville. Medal został jej wręczony w imieniu AA. Społeczność za jej niestrudzone wysiłki z alkoholikami w Akron. W marcu 1961 roku Siostra Ignatia otrzymała list z podziękowaniem z Białego Domu od Prezedenta Kennediego. Po śmierci dr Boba w 1950 roku siostra Ignatia kontynuowała pracę w St. Thomas. Następnie w 1952 roku została przeniesiona do Szpitala Charytatywnego św. Wincentego w Cleveland. Kierowała oddziałem alkoholowym.

Siostra Ignatia wręczyła każdemu pacjentowi, który opuszczał jej opiekę, odznakę Tarczę Najświętszego Serca. Poprosiła każdego odbiorcę, aby obiecał, że zwróci odznakę, zanim ponownie wypije. Zmarła w Richfield, Ohio, w wieku 77 lat, 1 kwietnia 1966 roku. Podobno na pogrzebie obecnych było około 3000 osób, w tym współzałożyciel AA, Bill W.

SERCE JEZUSA i Polska

3 czerwca 1921 r., po odzyskaniu przez Polskę niepodległości biskupi dokonali aktu poświęcenia naszej Ojczyzny Polski Najświętszemu Sercu Jezusa. W roku 2021 obchodziliśmy 100 lecie tego wydarzenia.

” Pielęgnujcie kult Najświętszego Serca Pana JEZUSA” św. Jan Paweł II.

TARCZA SERCE JEZUSA I TWOJE SERCE

Oddaj swoje życie JEZUSOWI i noś tarczę. Miejsce gdzie mieszkasz to ziemia misyjna. Potrzebujesz łaski z Nieba takiej, jaką otrzymała Marsylia, kiedy była dotknięta zarazą. Dzisiaj toczymy bój z plagą grzechu osobistego, społecznego, narodowego, światowego. który zabija nasze dusze. Walczmy z wszelkimi uzależnieniami nosząc jako pomoc Tarczę Serca JEZUSA, aby być wolni w Chrystusie. Niech Serce JEZUSA będzie z nami w czasie zarazy i wojny.

Bądźmy świadkami Bożej Miłości i nośmy tarczę na sobie i na sercu, aby tam odcisnąć Bożą miłość i napełnić je wszystkimi Jego darami. Noście tarczę zawsze przy sobie i działajcie tak, aby również inni mogli skorzystać z Bożej Miłości wpływającej z Najświętszego Serca JEZUSA, dawajcie świadectwo. Rozdawaj Tarczę Najświętszego Serca JEZUSA jako pomoc w nawróceniu do Boga- osobom w potrzebie ubogim, strapionym, uzależnionym, chorym.

” Jeden z uczniów Jego – ten, którego Jezus miłował – spoczywał na Jego piersi.”/ Ewangelia św Jana 13, 23 /

„Połóż mię jak pieczęć na twoim sercu” / Pnp 8, 6/

„W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski Złego.” / Ef 6, 16 /

Podczas jednego z objawień, których doznała św. Małgorzata Maria Alocoque Chrystus Pan obiecał: ” Imiona tych, którzy szerzyć będą to nabożeństwo, będą zawsze zapisane w mym SERCU i nigdy zeń wymazane nie będą”

16 czerwca 2023 godz 19 w Uroczystość Najświętszego SERCA JEZUSA w kościele św Piotra w Glasgow zostanie odprawiona Msza święta przez ks. Mariana Łękawę SAC, pallotyna z Polskiej Misji Katolickiej – w intencji

za wszystkie osoby, które na mszy świętej w Glasgow w Uroczystość Najświętszego SERCA JEZUSA dokonają aktu osobistego poświęcenia Najświętszemu Sercu JEZUSA

Kościół adres- KOŚCIÓŁ ŚW. PIOTRA ST PETER’S CHURCH, PARTICK, 46 HYNDLAND STREET, Glasgow, G11 5PS – LINK

W czasie Mszy świętej będą rozdawane dla uczestników Uroczystości – Akty osobistego poświęcenia Najświętszego Serca JEZUSA do podpisania w tej dzień, Tarcza Najświętszego Serca JEZUSA w wersji haftowanej i papierowej oraz ulotka z informacjami o Tarczy

na Mszę święta zaprasza Wspólnota Apostołów Miłości w Szkocji

NIEPOKALANÓW – Intencja roczna – od 14.05.2023 przez 365 dni modlitwy mszalnej Związek Mszalny (Mszy świętej zbiorowej). Będzie ona odprawiana codziennie przez najbliższy rok ok. godz. 6:50 w kaplicy klasztornej Niepokalanowa.

Msza święta w intencji – za wszystkie osoby, które dokonają aktu osobistego poświęcenia się Najświętszemu SERCU JEZUSA poprzez ewangelizację prowadzoną przez Dzieło Ewangelizacji Ubogich i Strapionych / apostolowiemilości.pl

Potrzebujesz pomocy ? Chcesz pomóc?

zadzwoń pod numer POLSKA + 48 607 300 013 / SZKOCJA +44 7874 001593

Na wsparcie finansowe naszych działań prosimy o wpłaty na konto FUNDACJI

Fundacja Dzieło Ewangelizacji Ubogich i Strapionych
Cele Fundacji – link
Statut Fundacji – link

Konto Bankowe 03 1140 2004 0000 3602 7927 0193

Wpłata tytułem – na cele statutowe

NIP 9562355167 /  Regon 384542686 / KRS 0000806420

e-mail apostolowiemilosci@gmail.com

Telefon 607 300 013

Źródło

Catolic News Agency – link

Alcoholic Anonymus – link

Fédération Pro Europa Christiana- link

Franciszkanie – link

Siostry Karmelitanki – link

The Traditional Lay Carmelites of Fatima – link

Arcybractwo Straży Honorowej Najświętszego Serca JEZUSA – link

Aleteia- Ignatia Gavin, anioł nadziei anonimowych alkoholików- link

Wikipedia EN s. Ignatia – LINK

findagrave.com -Sr Mary Ignatia “Bridget Della Mary” Gavin- link

Sekretariat Fatimski – Nie chcieli usłuchać mojej prośby będą żałować – link

Apostołowie Bożego Serca – link

Przyjęcie Chrystusa za Króla i Pana – link

W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach 19 listopada 2016 r. miała miejsce uroczystość proklamowania Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana – link

Obejrzyj film- Najświętsze Serce JEZUSA

Akt Osobistego Poświęcenia się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

według św. Małgorzaty Marii Alacoque

Ja, ……………………………………., oddaję i poświęcam siebie Najświętszemu Sercu Pana naszego Jezusa Chrystusa: moją osobę i moje życie, moje uczynki, trudy i cierpienia, aby odtąd jedynie czcić, miłować i wielbić to Serce.

Mocno postanawiam należeć całkowicie do Niego i czynić wszystko z miłości ku Niemu, wyrzekając się z całego serca wszystkiego, co by się mogło Mu nie podobać. Ciebie, o Najświętsze Serce, obieram jako jedyny przedmiot mojej miłości, jako obrońcę mego życia, jako rękojmię mego zbawienia, jako lekarstwo na moją słabość, jako naprawienie wszystkich błędów mojego życia i jako pewne schronienie w godzinę mej śmierci. O Serce Jezusa pełne dobroci, bądź moim przebłaganiem wobec Boga Ojca i odwróć ode mnie Jego sprawiedliwe zagniewanie.

O Serce Jezusa pełne miłości, w Tobie pokładam całą moją ufność, gdyż obawiam się wszystkiego ze strony mej skłonności do czynienia zła, natomiast spodziewam się wszystkiego od Twojej dobroci. Wyniszcz we mnie wszystko, co może się Tobie nie podobać lub sprzeciwiać. Niech Twoja Boska miłość tak głęboko przeniknie moje serce, abym nigdy nie zapomniał o Tobie ani nie odłączył się od Ciebie. Błagam Cię przez niezmierzoną Twą dobroć, niech moje imię będzie zapisane w Tobie, gdyż pragnę, aby największym moim szczęściem i radością było żyć i umierać jako Twój wierny sługa. Amen. / data …………………..