Posługa Radości

Posługa Radości

Apostoł Miłości każdego dnia roznosi radosną woń miłości, pomnaża dary, wnosi światło, śmieje się pomimo burzy! Jak to zrobić ? Każdego dnia wyszukujemy sposobności, aby komuś zrobić radość, taką realną i konkretną!

Kiedyś usłyszałam od bezdomnego mieszkającego na ulicy w warunkach strasznych -Mam urodziny, nikt o mnie nie pamięta, nigdy nie miałem tortu! Kiedy słyszysz takie zdanie co możesz zrobić aby sprawić bardzo prosta radość- Kupić tort z dedykacją i zanieść go do tych co nigdy w życiu takiego tortu nie dostali!

Radujcie się zawsze w Panu, jeszcze raz mówię: radujcie się.”/ Flp 4,4

Oddałeś kiedyś swoje skarpetki komuś na ulicy w zimę, bo nie miał? Oddaj obydwoje będziecie mieli radość. Kiedy tak stałam bez skarpetek, a mężczyzna zakładam w zmarznięte nogi damskie skarpetki, ogarnęła mnie taka radość! Zrób to zrozumiesz co mówię !!!

” Bądźcie zawsze radośni,” / 1 Tes 5, 16

Oddałeś kurkę w której szłeś ulicą zrób to! Oszalejesz z radości! Często nam się wydaje, że to kto nic nie ma potrzebuje jedzenia i spania i pracy. To błąd!! Potrzebuje Boga miłości, radości i drugiego człowieka. Nigdy nie odkładaj zrobienia radości najpóźniej. Lepiej zrób tą radość i zrób kolejną.Żyj radością bo Bóg jest w Tobie!

25 Kto jednak wnika w doskonałe prawo wolności i według niego postępuje, nie jest już jedynie skłonnym do zapominania słuchaczem, lecz wykonawcą dzieła. Będzie on szczęśliwy, dzięki wypełnianiu go!/ Jk 1, 25

A może smutnego trzeba zaprosić na rower, a może trzeba zaprosić na spacer, aby się wygadał, a może…posłuchaj Ducha Świętego a wówczas słuchając drugiego człowieka ubogiego i strapionego ,będziesz wiedział jak sprawić mu radość, jak chodzić w radości, w radosnej woni miłości!

” Raduję się tedy w Panu, cieszy się w moim Bogu ma dusza, bo przyodział mnie w szaty zbawienia i okrył mnie płaszczem sprawiedliwości. Jestem jak oblubienica w pięknym wieńcu na głowie, jak dopiero co poślubiona przybrana w klejnoty.”/ Iz 61,10

11 I zgromię dla waszego dobra szkodnika polnego, aby wam nie niszczył owocu pól, a winorośl nie będzie już pozbawiona owoców, mówi Pan Zastępów. 12 I nazywać was będą szczęśliwymi wszystkie narody, gdyż będziecie krajem upodobania, mówi Pan Zastępów./ Ml3, 11-12 /

Nie bądźcie przygnębieni, gdyż radość w Panu jest waszą ostoją (Neh 8,10b).

Królestwo Boże – to nie sprawa jedzenia i picia; jego istota – to sprawiedliwość, pokój i radość, którą daje Duch Święty.” (Rz 14:17)

” Niech zaś radują się wszyscy, co Tobie ufają, niech nie ustaje ich radość. Strzeż wszystkich, co kochają Twe imię, Aby zawsze mogli Cię sławić:” / Ps. 5,12

” Niech zaś radują się Tobą i cieszą wszyscy, co Cię szukają. Niech mówią, że Pan jest wielki, ci, którzy pragną, byś ich zbawił.” / Ps 40, 17

” Szczęśliwy lud, który umie się cieszyć. Tacy zawsze chodzą w świetle Twego oblicza. Imieniem Twoim cieszą się nieustannie i wysławiają Twoją sprawiedliwość. Bo Ty jesteś ich pięknem i mocą, dzięki Twojej dobroci wzrasta nasza siła.”/ Ps 89, 16-18

Naprawdę ruszycie w drogę z radością i bezpiecznie dojdziecie na miejsce. Góry i wzniesienia cieszyć się będą i wołać wesoło a wtórować im będą wszystkie drzewa polne.”/ Iz 55,12

” Zawsze pochłaniałem Twe słowa, gdy tylko je słyszałem, i były one dla mnie prawdziwą rozkoszą i radością niewymowną dla mojego serca. Bo przecież Twoje Imię nosiłem, Panie mój i Boże Zastępów.”/ Jr 15, 16

” Ciesz się tedy, Syjonu Córo, Izraelu, wołaj radośnie, raduj się i całym sercem śpiewaj, Jeruzalem Córo! Oddalił Pan wyrok na ciebie wydany, a twoich wrogów zmusił do odwrotu. Król Izraela i Pan jest już u ciebie, nie potrzebujesz się obawiać żadnego nieszczęścia.”/ So 3, 14-15

” Błogosławieni jesteście, gdy was znieważają, prześladują i obrzucają oszczerstwami z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, bo już macie wielką zapłatę w niebie. To przecież tak właśnie prześladowano proroków, poprzedników waszych.”/ Mt 5, 11-12

” Powiedziałem wam to dlatego, aby moja radość była w was i aby radość wasza była pełna.”/ J 15, 15

” Weselmy się tedy i radujmy się, i cześć Mu oddawajmy. Nadszedł już bowiem czas godów Baranka, a Jego Oblubienica już się przystroiła.”/ Ap 19,7