Posługa Słowa

Posługa Słowa

Posługa Słowa to głoszenie Słowa Życia, w naszym Dziele ta posługa oznacza Głoszenie rekolekcji, Głoszenie Świadectw Życia, Rozdawanie Pisma Świętego, Spotkania biblijne wokół słowa oraz rozdawanie w najróżniejszych sytuacjach słów z Pisma Świętego, aby się nimi non stop karmić. Chcesz komuś pomóc daj mu Słowo Życia ? Nie czytasz ? Trzeba tobie pomóc przyjdź razem pomodlimy się o Ducha Świętego i dostaniesz Pismo Święte. Czy wiesz, że doświadczam tego, że osoba, która wczoraj była na ulicy w stanie trudnym po modlitwie o Ducha Świętego zaczyna czytać Pismo Święte! Bo Słowo Boże mówi, że …JEZUSA słuchali ludzie prości i uczeni,a najlepiej rozumieli Go ludzie prości i tak jest nadal!

CZYTAJ ZAPRASZAJ ROZDAWAJ DZIEL SIĘ SŁOWEM ŻYWEGO BOGA

„Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom” (Mt 11, 25)

  1. Głoszenie rekolekcji-
  2. Głoszenie Świadectw- najlepiej Słowo Boże i Świadectwo, tak aby Słowo było Żywe i rodziło kolejne owoce
  3. Rozdawanie Pisma Świętego – zaraz po modlitwie od Ducha Świętego, na terapiach uczestnikom, spotkaniach
  4. Spotkania biblijne- wspólne czytanie Pisma Świętego, dzielenie się, komentarz, jak pójść w życie z tym słowem,
  5. Rozdawanie fragmentów Słowa Życia – to co rozdajemy staramy się, aby zawsze był tam cytat z Pisma Świętego, rozdajesz w schronisku dla bezdomnych słodycze- dołącz Słowo Życia, dajesz serca rozdaj razem ze Słowem JEZUS CIE KOCHA i Słowem Życia

Każda osoba, która dotknęła się Boga Żywego odczuwa głód Słowa Bożego,zaczyna je czytać i rozumieć.Osoby, które wcześniej nie miały Pisma Świętego nigdy w swoich rękach,albo i leżało gdzieś ono zakurzone i wyjmowane bywało na kolędę teraz staje się w centrum każdego dnia, jest tak stałe jak śniadanie , obiad czy kolacja.Ten głód Pisma Świętego jest jednym z objawów Ducha Świętego, czytasz bo chcesz więcej Boga. Pismo Święte czytamy, tak aby całe przeczytać, czytamy czytania z dnia, czytamy według swojego porządku, czytamy po modlitwie, bywa że czytamy tak długo aż nas dotknie, wówczas to zdanie zapisuje na karteczce i z tym Słowem Bożym chodzimy cały dzień, i tak dzień po dniu,dzień po dniu. Masz głód Słowa Bożego ? To masz w sobie Ducha Świętego!!!