Maj ! 30 Mszy Świętych w maju ku czci Maryi Oblubienicy Ducha Świętego za Dzieło Ewangelizacji

Maj ! 30 Mszy Świętych w maju ku czci Maryi Oblubienicy Ducha Świętego za Dzieło Ewangelizacji

W miesiącu maju, codziennie o godz.7.00 zostanie odprawionych 30 Mszy Świętych za Dzieło Ewangelizacji Ubogich i Strapionych ku czci Najświętszej Maryi Panny Oblubienicy Ducha Świętego w kaplicy Domu Misyjnego Księży Werbistów w Kleosinie według przesłanej intencji

Zgłaszana intencja* –

za Dzieło Ewangelizacji Ubogich i Strapionych i Wspólnotę Apostołów Miłości w Polsce i zagranicą, za darczyńców i za obdarowanych, za osoby posługujące w Dziele i za osoby którym posługiwano, za wszystkie dzieła ewangelizacyjne, i za poszczególne osoby znane Bogu polecane przez posługujących w modlitwie, za zmarłych darczyńców i bezdomnych o laskę nieba. JEZU przez swoja Matkę Maryję Niepokalaną Oblubienicę Ducha Świętego prowadza nas dalej. / apostolowiemilosci.pl

Maryja Oblubienica Ducha Świętego, autor Ania Garczarek / Szkocja

Maryja Oblubienica Ducha Świętego, autor Ania Garczarek / Szkocja

Darczyńca

jest osoba, która Dzieło Ewangelizacji Ubogich i Strapionych –

  • obdarza duchowo – poprzez dary duchowe- modlitwa różańcowa, modlitwa Ave Maria, zamawia intencje mszalne za Dzieło i ewangelizację, za zmarłych bezdomnych,
  • daruje swój czas spontanicznie
  • dzieli się tym co ma rzeczowo dla osób ewangelizowanych, ubogich i strapionych- samochód, książki, paliwo, jedzenie, dach nad głową, i inne
  • dzieli się finansowo- wpłaca darowizny,

Wszyscy Darczyńcy Dzieła Ewangelizacji Ubogich i Strapionych zostają objęci modlitwą i włączeni w dobra duchowe Dzieła nabyte przez prowadzenie dzieł ewangelizacyjnych wśród osób ubogich i strapionych.

Posługujący

jest osobą która służy dla innych i współdziała z innymi w sposób systematyczny w Dziele Ewangelizacji Ubogich i Strapionych w Posługach Miłości, Słowa, Radości, Stołu, Pracy, Modlitwy Ave Maria na rzecz osób ubogich i strapionych

Wszyscy Posługujący Dzieła Ewangelizacji Ubogich i Strapionych zostają objęci modlitwą i włączeni w dobra duchowe Dzieła nabyte przez prowadzenie dzieł ewangelizacyjnych wśród osób ubogich i strapionych.

Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana” / Iz 61,1 i Łk 4,18-19/.

Msze święte za Dzieło Ewangelizacji Ubogich i Strapionych – link