#świadectwo / Wolna decyzja bezdomnego

#świadectwo / Wolna decyzja bezdomnego

Stworzeni do wolności i miłości, to my, ja i ty. Wolność podjęcia decyzji, wolność zmiany życia, to niezwykły dar, ale i zadanie. Zawsze każda decyzja jest darem, lecz niektóre decyzje z natury ludzkiej niemożliwe stają się łaską od Boga, który nas wzywa do siebie. Posłuchajcie.