#świadectwo / Akcja ratunkowa

#świadectwo / Akcja ratunkowa

To byłą szybka akcja, bo telefon był wołający o pomoc – Stoję na drodze, mam myśli samobójcze, boję się. Pojechaliśmy jak do ciężko chorego z JEZUSEM, Bóg ma moc wyprowadzić człowieka w jednym momencie z najgorszego dołu rozpaczy.

Wydarzyło się naprawdę, 9/2019 / 27.08.2021 / ania