31.03.23 godz 12 Zakopane Msza Św. w intencji Darczyńców- Sanktuarium Matki Bożej Królowej Tatr

31.03.23 godz 12 Zakopane Msza Św. w intencji Darczyńców- Sanktuarium Matki Bożej Królowej Tatr

Dnia 31 marca 2023 godz 12 / piątek/ w Zakopanem, w Sanktuarium Matki Bożej Jaworzyńskiej Królowej Tatr na Wiktorówkach zostanie odprawiona Mszą święta w intencji

Intencja mszy świętej – O wszelkie potrzebne dary duchowe i błogosławieństwo finansowe dla darczyńców na rzecz Fundacji Dzieło Ewangelizacji Ubogich i Strapionych.

Fundacja Dzieło Ewangelizacji Ubogich i Strapionych

w roku 2022 otrzymała od darczyńców kwotę 36.807 zł . Na konto bankowe Fundacji wpłynęły wpłaty od darczyńców – 20 osób osób fizycznych, oraz 1 osoba prawna – zgromadzenie zakonne S. Franciszkanek Rodziny Maryi. Na cele statutowe wydano 36. 792,85 zł.

Dnia 25 lutego 2022, w drugi dzień wojny wszystkie środki finansowe będące na koncie bankowym Dzieła Ewangelizacji Ubogich i Strapionych przekazaliśmy na pomoc dla Ukrainy z dopiskiem UKRAINA dla Fundacji Sióstr Dominikanek , która pomaga osobom przybywającym do Polski z Ukrainy w kwocie 1953 zł. Na dzień 28.02.2022 na koncie Fundacji Dzieła Ewangelizacji Ubogich i Strapionych było 0,93 zł

Na koszty ogólnego zarządu wydano 492, 40 zł na co składają się koszty bankowe 208,90 zł, pozostałe koszty 283,50 zł na które składają się – 69,90 zł domena i 139 zł logo. Na dzień 31 grudnia 2022 na koncie Fundacji posiadała środki finansowe 226, 64 zł.

Fundacja nie  zatrudnia pracowników, ani nie ponosiła żadnych kosztów związanych z wynagrodzeniem czy kosztami stałymi jak usługi biurowe, księgowe. Fundacja realizuje swoje cele statutowe całkowicie w poparciu o wolontariat. Wszystkie wpłacone środki służą na cele statutowe, a głównym z nim jest zgodnie ze Statutem. Wszystkie wpłacane środki finansowe przeznaczane są zgodnie ze Statutem Fundacji.

Statut Fundacji Dzieło Ewangelizacji Ubogich i Strapionych – link

& 6 pkt. 1. Celem Fundacji jest głoszenie Boga Żywego wszystkim tym, którzy Go nie poznali lub oddalili się od Niego zgodnie z preambułą Statutu poprzez ewangelizację i dobroczynność na rzecz osób ubogich i strapionych, bezdomnych, uzależnionych, zagrożonych, opuszczonych, zagubionych, chorych, więźniów w oparciu o naukę Kościoła Katolickiego w Polsce i za granicą.

Wdzięczni będziemy za wszelkie wsparcie z Waszej strony, aby ewangelizować czyli prowadzić do BOGA i pomagać materialnie osobom do których Bóg nas posyła.

Fundacja Dzieło Ewangelizacji Ubogich i Strapionych

Konto Bankowe 03 1140 2004 0000 3602 7927 0193

NIP 9562355167 /  Regon 384542686 / KRS 0000806420

e-mail apostolowiemilosci@gmail.com

FINANSOWANE PROJEKTY ROKU 2022

Projekt – Radość w niebie- Łk 15,7

” Powiadam wam: Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia.”

28.09.- 01.10.2022 – Spotkanie w Zakopanem – w spotkaniu uczestniczyły osoby ze schroniska dla bezdomnych oraz z ulicy

Projekt – Sąd ostateczny Byłem głodny Mt 25, 35- 36

Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie;
byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie”.

cały rok

Projekt – Słowo Boże  Na początku było Słowo J 1,1   

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga

cały rok                              

Projekt – Czytelnia z Aniołami – 2 Tm 4,2 Głoś naukę

„głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę, [w razie potrzeby] wykaż błąd, poucz, podnieś na duchu z całą cierpliwością, ilekroć nauczasz.”

cały rok wysyłka raz w miesiącu do 5 szpitali na terapii uzależnień – łącznie wysłano 523 kg- Pismo Święte, katolickie książki i czasopisma,

Projekt – Pozwólcie dzieciom Mk 10,14   

«Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże.

14-15.01.2022 – Dom Dziecka w Szymonowie im Sybiraków, Szymonowo 14, 14- 330 Małdyty – Spotkania Różańcowe i uwielbienie na ukulele, Ewangelizacji poprzez uwielbienie Boga graniem i śpiewaniem. Zakup ukulele i nauka gry na instrumentach. Wspólne tworzenia pieśni ze Słów Pisma Świętego. Zakup Pisma Świętego.

Projekt – Misjonarze ulicy- Idźcie oto was posyłam Łk 10, 2-3 

2 «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. 3 Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki.      

cały rok

Projekt – Światłość w ciemności świeci- J 1,5  

” a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła.”

od maja do grudnia 2022

Projekt – Rowerem w nowe- 2 Tm 4,7         

„W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem.”

30.07.-08.08.2022- XIV Góralska Pielgrzymka z Giewontu na Hel- 1090 km

Projekt – Pod płaszcz Maryi- Oto Matka twoja J 19, 26-27

26 Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». 27 Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

w dniach od 28.10. 2022- do 12.12.2022

Projekt – Książka- Dajemy świadectwo Dz 5,32                                 

„Dajemy temu świadectwo my właśnie oraz Duch Święty, którego Bóg udzielił tym, którzy Mu są posłuszni».”

28.09.2022 premiera polska książki Świadectwa Bożej Miłości ISBN 978-83-964877-0-4 w języku polskim stron 408,

12.12.2022 premiera angielska książka Testimonies of God’s Love ISBN 978-83-964877-1-1 w języku angielskim stron 414

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2022

Sprawozdania finansowe za lata poprzednie – link