#świadectwo / Bezdomni zbierają na alkohol ty na ich ewangelizację. Świeczki ubogiego i strapionego.