Nasze książki

III książka – „Zawierzeni pod płaszczem Maryi. Świadectwa” / 2023

ISBN 978-83-964877-6-6 / premiera 28.09.2023

7 września 2023, w Wigilię Święta Narodzin Najświętszej Maryi Panny, Matki Bożej Siewnej, zakończyliśmy prace redakcyjne i składowe i oddaliśmy do druku kolejną, trzecią już książkę ze świadectwami tylko z Maryją. Wierzymy, że będą one pomocne dla wielu osób w czasie kolejnego zawierzenia 46 pod płaszczem Maryi z Guadalupe od 28 października do 12 grudnia 2023, ale także przez cały rok. 28 września 2023- premiera książki w czasie Wieczernika z Maryją w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Z natchnienia Ducha Świętego o spotkaniu Matki Bożej Maryi
w swoim życiu, zbiorowo opowiada 18 osób. Książka zawiera świadectwa 18 osób, świadectwa obecności i zawierzenia się Maryi.
1/ Magdalena Garczarek, 2/ Aleksandra Rak,
3/ Ewelina Bartoszewicz, 4/ Tomasz Ekiert,
5/ Ewelina Byzdra, 6/ Elżbieta Pyszniak,
7/ Ryszard Piastuch, 8/ Marek Suski,
9/ Andrzej Wiśniewski, 10/ Aneta Ciesieńska,
11/ Barbara Dzięcioł, 12/ Adam Nowicki,
13/ Marcin Kościelny, 14/ Mariusz Merchel,
15/ Elżbieta Lewandowska, 16/ Danuta Pietrzak,
17/ Wojtek Wyrzykowski, 18/ Ania Wyrzykowska

TOTUS TUUS MARIA
Totus Tuus ego sum et omnia mea Tua sunt.
Accipio Te in mea omnia. Praebe mihi cor Tuum, Maria.


Jestem cały Twój i wszystko, co moje, do Ciebie należy.
Przyjmuję Ciebie całym sobą. Daj mi Swoje serce, Maryjo.


Modlitwa Totus Tuus (z łac. „Cały Twój”) Maryjo– dewiza św.
papieża Jana Pawła II, kilkakrotnie powtórzona w jego testamencie.
Jest ona cytatem z modlitwy z Traktatu o prawdziwym nabożeństwie
do Najświętszej Maryi Panny św. Ludwika Marii Grignion de
Montfort (1673–1716).

© Copyright by Dzieło Ewangelizacji Ubogich i Strapionych
Wszelkie prawa zastrzeżone
Wydanie
1. Rok 2023
ISBN 978-83-964877-6-6
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus
Redakcja książki zawierzona Maryi: Anna Wyrzykowska
Projekt okładki zawierzony Maryi: Wojciech Wyrzykowski
Obraz na okładce : Matka Boża Maryja z Guadalupe
Skład zawierzony Maryi: Wojciech Wyrzykowski
Autorzy świadectw: Magdalena Garczarek, Aleksandra Rak, Ewelina
Bartoszewicz, Tomasz Ekiert, Ewelina Byzdra, Elżbieta Pyszniak, Ryszard
Piastuch, Marek Suski, Andrzej Wiśniewski, Aneta Ciesieńska, Barbara
Dzięcioł, Adam Nowicki , Marcin Kościelny, Mariusz Merchel, Elżbieta
Lewandowska, Danuta Pietrzak, Wojtek Wyrzykowski, Ania Wyrzykowska
Cytaty z Pisma Świętego podano za Biblia Tysiąclecia Online Poznań
2003, https://biblia.deon.pl / dostęp 30.06.2023
Wydawca: Fundacja Dzieło Ewangelizacji Ubogich i Strapionych
Cena książki: – bezpłatna, rozdawana podczas ewangelizacji.

II książka – Testimonies of Good.s Love / 2022

ISBN 978-83-964877-1-1 Testimonies of Good.s Love / premiera 12.12.2022

I książka – „Świadectwa Bożej Miłości”/ 2022

ISBN 978-83-964877-0-4 Świadectwa Bożej Miłości -I wydanie/ premiera 28.09.2022

ISBN 978-83-964877-5-9- Świadectwa Bożej Miłości – II wydanie

Książka jest zbiorem naszych świadectw 22 osób, ludzi, którzy spotkali Boga, który jest Miłością – świadectwa nawrócenia, uzdrowienia, ewangelizowania, życia Słowem Bożym, świadectwa o Maryi, o ludziach bezdomnych i uzależnionych,– „Bo my nie możemy nie mówić tego cośmy widzieli i słyszeli” / Dz 4, 20 / Wersja polska i angielska.. Książka rozdawana bezpłatnie podczas naszych ewangelizacji na ulicy, w schroniskach, terapiach, szpitalach. / The book is a collection of our testimonies of 22 people, people who met God who is Love – testimonies of conversion, healing, evangelism, living the Word of God, testimonies about Mary, about homeless and addicted people – „Because we can’t not say what we’ve seen and they heard” / Journals 4, 20 / Polish and English version. The book is distributed free of charge during our evangelization on the street, in shelters, therapies, hospitals.

W najbliższym czasie książka będzie wydana jako e-book w obu wersjach językowych w formatach pdf, epub i emobi i dostępna bezpłatnie w znanych księgarniach internetowych. Szukamy darczyńców na kolejne wydania papierowe do rozdawania na ewangelizacji. Obecnie wersja polska książkowa już się skończyła, a wersja angielska jest obecnie rozdawana podczas ewangelizacji w Szkocji. Wydanie 500 szt świadectw kosztuje obecnie koszt drukarni 5600 zł. / In the near future, the book will be published as an e-book in both languages in pdf, epub and emobi formats and available free of charge in well-known online bookstores. We are looking for donors for the next paper issues to be distributed at the evangelization. Currently, the Polish book version has ended and the English version is now being distributed during the evangelization in Scotland. Issuing 500 certificates currently costs PLN 5,600 for the printing house.

ISBN 978-83-964877-0-4 Świadectwa Bożej Miłości / druk / premiera 28.09.2022

ISBN 978-83-964877-1-1 Testimonies of Good.s Love premiera 12.12.2022

ISBN 978-83-964877-2-8 Świadectwa Bożej Miłości / ebook- pdf / premiera 26.01.2023

ISBN 978-83-964877-3-5 Świadectwa Bożej Miłości ebook-mobi/ premiera 01.02.2023

ISBN 978-83-964877-4-2 Świadectwa Bożej Miłości / e-book – e-pub/ premiera 01.02.2023

ISBN 978-83-964877-5-9- Świadectwa Bożej Miłości / druk/ Wydanie 2 poprawione 07.04.2023 / Wielki Piątek /

E-booki można pobrać za darmo ze stron księgarni

legimi.pl – link

ebookpoint.pl – link

ebooki.swiatczytnikow.pl – link

Okłada wersji świadectw elektronicznej – ebooki

Książka jest zbiorem świadectw ludzi, którzy spotkali Boga, który jest Miłością, i stali się apostołami Miłości. Zbiór świadectw został wydany na Słowo Boże z natchnienia Ducha Świętego, tak Bóg powiedział i tak się wydarzyło. Bóg sam znalazł tłumacza tej książki na język angielski dla anglojęzycznych, który kiedyś był bezdomnym, ale spotkał JEZUSA. Książka jest rozdawana bezpłatnie podczas naszych ewangelizacji na ulicy, w schroniskach, wysyłana na oddziały terapii uzależnień. Książka została wydrukowana ze środków od darczyńców, całkowicie bezpłatnie złożona do druku, i z miłości do Boga przetłumaczona na język angielski.


Bóg tak dotknął poszczególne osoby, które chcą dać o Nim świadectwo, o tym, co Bóg zrobił, że Bóg kocha, że Bóg żyje i działa cały czas. Nie mieliśmy środków finansowych na wydanie tego zbioru świadectw, który ma być rozdawany za darmo, aby ewangelizować poprzez dawanie świadectwa, dlatego podczas biblijnego spotkania on-line w ramach Posługi Słowa oddaliśmy to Jezusowi, że skoro chce tej książki to niech nam zadba o finanse. I ku naszej wielkie radości JEZUS dał nam znak, bowiem następnego dnia wpłynęły pieniądze od osoby, która całkowicie nie wiedziała o naszej modlitwie i potrzebie, w kwocie umożliwiającej na pierwsze wydanie tej książki. Mając takie potwierdzenie nie mogliśmy już dłużej czekać, zabraliśmy się do pracy, aby opublikować świadectwa z 5 lat Dzieła Ewangelizacji Ubogich i Strapionych, jakie Bóg dokonał w naszym życiu i na naszych oczach. Są to Jego cuda uzdrowienia, uwolnienia, dotknięcia Bożej Miłości, nawrócenia i pójścia z NIM. Dzieło Ewangelizacji Ubogich i Strapionych z natchnienia Ducha Świętego powstało 28 września 2017 w dniu koronki do Bożego Miłosierdzia na ulicach miast świata / Iskra Bożego Miłosierdzia/. Modlitwa wieczorem na ulicach z bezdomnym i uzależnionymi, podczas której wylał się obficie Duch Święty, a bezdomni wołali dajcie mi Ducha, pomódlcie się, wyciągali ręce po obrazki „Jezu ufam Tobie’, całowali je, i wychodzili szukać innych, aby się modlić. W tym dniu Koronki Bożego Miłosierdzia na ulicach nasza wspólnota miała już trzy osoby – Krysia, Romek, Ania – w tym dwie osoby bezdomne i uzależnione, które chciały więcej modlitwy i zmiany życia. One też zaczęły przyprowadzać kolejne osoby i kolejne, i tak zaczęliśmy razem wędrować do Jezusa Miłosiernego. Kolejnego dnia 29 września 2017 ponownie spotkaliśmy się i te dwie osoby przyprowadziły kolejne, było nas już 10 osób, w tym 8 osób żyjących na ulicy i znowu razem tym razem o 12 w południe modliliśmy się na ulicy trzymając się za ręce słowami Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo. Ci, którzy wczoraj nie dostali prosili o obrazki z Jezusem Miłosiernym. Potem były wspólne Msze święte, uwielbienia i adoracja Jezusa Eucharystycznego, krzyże ze śmietników i krzyże na szyi, peregrynacja figury Matki Bożej Fatimskiej po domach i melinach, spotkania przy drożdżowce, ślub bezdomnych, i wiele znaków i cudów Bożej obecności i więcej ludzi, więcej, którym Bóg pozwolił się wspólnie spotkać, aby doświadczyć Jego Miłości. Podczas pierwszej wspólnej adoracji Jezusa Eucharystycznego obecnego w Najświętszym Sakramencie wraz z ubogim i i strapionymi ludźmi z ulicy, otrzymaliśmy charyzmat Dzieła głoszenia Boga, tak, aby Duch Święty Sam mógł działać i uwalniać ludzi Miłość i miłość – 'będziecie uwalniali ludzi przez miłość”. 10 listopada 2017 z natchnienia Ducha Świętego otrzymujemy nazwę: – Dzieło Ewangelizacji Ubogich i Strapionych.
Dnia 28 września 2022 o godz 19 / środa / w 5 rocznicę powstania Dzieła zostanie odprawiona Msza Święta dziękczynna w Narodowym Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach
w Zakopanym. Intencja mszy świętej 28 września 2022:
Dziękczynna Bogu przez ręce Maryi za 5 lecie Dzieła Ewangelizacji
Ubogich i Strapionych, za darczyńców i za obdarowanych, za osoby
posługujące w Dziele i za osoby, którym posługiwano, za wszystkie
dzieła ewangelizacyjne, i za poszczególne osoby znane Bogu
polecane przez posługujących w modlitwie, za zmarłych darczyńców
i bezdomnych o łaskę nieba.

Jezus niech będzie uwielbiony w tych, którzy dali świadectwo i we wszystkich, którzy będą je czytać. Niech dalej wydarzają się w czytających cuda Bożej Miłości. Maryjo Matko Pięknej Miłości i Nowego Życia, Maryjo Niosąca Ducha Świętego prowadź nas do Jezusa. Maryjo z Kany Galilejskiej na weselu, uczcie radości rodzinnej, która stale mówisz, gdy są braki, pustka, ubóstwo, strapienie, mówisz do nas sług – „Zróbcie wszystko cokolwiek wam powie” JEZUS / J 2, 5 / – słuchamy i uczymy się słuchać, czytamy Słowo
Boże, służymy, rozmawiamy z Tobą Matko Maryjo, aby JEZUS uczynił kolejny cud w tych, do których dotrą te świadectwa. / Ania Wyrzykowska, 15.08.2022 w Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

© Copyright by Dzieło Ewangelizacji Ubogich i Strapionych
Wszelkie prawa zastrzeżone
Wydanie 1. Rok 2022
ISBN 978-83-964877-0-4


Redakcja książki z miłości do Boga : Anna Wyrzykowska
Projekt okładki z miłości do Boga: Wojciech Wyrzykowski
Obraz na okładce namalowała i przekazała dla Dzieła
z natchnienia Ducha Świętego Barbara Dzięcioł
Skład z miłości do Boga: Wojciech Wyrzykowski
Tłumacz wersji angielskiej z miłości do Boga: Paweł Zawal

Autorzy świadectw z miłości do Boga: Aleksandra Rak,
Ewelina Bartoszewicz, Magdalena Garczarek, Natalia Nowak,
Paweł Zawal, Marek Suski , Marek Sidło, Michał Głódź,
Andrzej Wiśniewski, Ania Kraińska, Jolanta Przybysz, Wioleta Lis,
Beata Jercha , Ela Lewandowska, Renata Siwa, Magdalena Jóźwiak,
Agnieszka Bartosiak, Dorota Stanio, Małgorzata Glinicka, Maria Łyko,
Wojtek Wyrzykowski, Ania Wyrzykowska

Cytaty z Pisma Świętego podano za Biblia Tysiąclecia Online Poznań
2003, https://biblia.deon.pl / dostęp 31.05.2022

Wydawca: Fundacja Dzieło Ewangelizacji Ubogich i Strapionych

Cena książki: – bezpłatna, rozdawana podczas ewangelizacji.
Jeśli chcesz wspomóc nasze działanie proszę odmów modlitwę jedno
Zdrowaś Maryjo w intencji tych, do których dotrze ta książka, aby Maryja
Matka Pięknej Miłości niosąca Ducha Świętego zaprowadziła ich do
JEZUSA, który KOCHA, SZUKA i CZEKA na nich.

Pomóż nam ewangelizować ubogich i strapionych, smutnych, bezdomnych, uzależnionych, samotnych, tych co nie znają Boga lub zagubili drogę do Niego. / Dzieło Ewangelizacji Ubogich i Strapionych

Na wsparcie finansowe naszych działań prosimy o wpłaty na konto FUNDACJI

Fundacja Dzieło Ewangelizacji Ubogich i Strapionych
Cele Fundacji – link
Statut Fundacji – link

Konto Bankowe mBank

03 1140 2004 0000 3602 7927 0193

IBAN – PL03 1140 2004 0000 3602 7927 0193

BIC/SWIFT – BREXPLPWMBK

Wpłata tytułem – na cele statutowe

NIP 9562355167 /  Regon 384542686 / KRS 0000806420

e-mail apostolowiemilosci@gmail.com

apostolowiemilosci.pl
Szukasz pomocy? Chcesz pomóc? Zadzwoń!

Polska +48 607 300 013

Scotland +44 7874 001593

Modlitwa
Panie Jezu dziękuję, że mnie kochasz,
uznaję moją grzeszność i wyrzekam się wszelkiego zła.
Dziękuję Ci, że mnie zbawiłeś umierając na krzyżu.
Wierzę, że zmartwychwstałeś i Żyjesz!
Zapraszam Cię do mojego życia i przyjmuję, jako
swojego Pana i Zbawiciela.
Napełnij mnie Duchem Świętym
i zaprowadź do wspólnoty w której będę wzrastać.
Maryjo Matko Pięknej Miłości
zaprowadź mnie do Jezusa.
Maryjo Matko Nowego Życia
naucz mnie Bogu zawsze mówić tak.
Maryjo z Kany Galilejskiej
powiedz Jezusowi aby uczynił cud miłości.
Maryjo Niosąca Ducha Świętego
niech płonie we mnie Ogień Bożej Miłości.
Amen