Nie zamykaj się

Nie zamykaj się

Lubimy zbierać informacje na temat drugiego człowieka. Wiedzieć jak najwięcej o nim, porównujemy go do nas, do innych? Skąd on jest? Kim on jest? Co nowego nam powie ? Czy warto go słuchać? Klasyfikujemy, segregujemy, wyrabiamy swój obraz przystawiając niejako stempel akceptacji lub wręcz przeciwnie negacji osobistej i społecznej.

40 A wśród słuchających Go tłumów odezwały się głosy: «Ten prawdziwie jest prorokiem». 41 Inni mówili: «To jest Mesjasz». «Ale – mówili drudzy – czyż Mesjasz przyjdzie z Galilei? 42 Czyż Pismo nie mówi, że Mesjasz będzie pochodził z potomstwa Dawidowego i z miasteczka Betlejem?» 43 I powstało w tłumie rozdwojenie z Jego powodu. 44 Niektórzy chcieli Go nawet pojmać, lecz nikt nie odważył się podnieść na Niego ręki.
45 Wrócili więc strażnicy do arcykapłanów i faryzeuszów, a ci rzekli do nich: «Czemuście Go nie pojmali?» 46 Strażnicy odpowiedzieli: «Nigdy jeszcze nikt nie przemawiał tak, jak ten człowiek przemawia». 47 Odpowiedzieli im faryzeusze: «Czyż i wy daliście się zwieść? 48 Czy ktoś ze zwierzchników lub faryzeuszów uwierzył w Niego? 49 A ten tłum, który nie zna Prawa, jest przeklęty». 50 Odezwał się do nich jeden spośród nich, Nikodem, ten, który przedtem przyszedł do Niego: 51 «Czy Prawo nasze potępia człowieka, zanim go wpierw przesłucha, i zbada, co czyni?» 52 Odpowiedzieli mu: «Czy i ty jesteś z Galilei? Zbadaj, zobacz, że żaden prorok nie powstaje z Galilei». 53 I rozeszli się – każdy do swego domu.
/ J 7, 40-53 Spory około osoby Jezusa/ 17.03.2018 Sobota IV Tygodnia Wielkiego Postu

Tak też było z Żydami, którzy zadawali sobie pytanie, kim jest Jezus, kiedy patrzyli na Niego i słuchali Go. Czy jest Prorokiem? A może jest Mesjaszem? Skąd pochodzi? Skąd powinien pochodzić? Należy Go słuchać czy trzeba pojmać i zaprowadzić do arcykapłanów i faryzeuszów. Trzeba mieć zamknięte czy otwarte serce? Jaki wydać na niego osobisty i społeczny wyrok?

„Ten prawdziwie jest prorokiem».– mówili jedni.Prorokiem czyli posłanym przez Boga.  Inni mówili: «To jest Mesjasz». czyli Chrystus, Pomazaniec Boga, w którym wypełniły się przepowiednie zawarte w Starym Testamencie, a na którego przyjście oczekiwał naród wybrany.

Tak mówili, a co naprawdę myśleli?

Czy Prawo nasze potępia człowieka, zanim go wpierw przesłucha, i zbada, co czyni?”- mówi Nikodem do faryzeuszów. To tak jakbyś usłyszał – Nie zamykaj się na Jezusa, poznaj Go, posłuchaj, zobacz co czyni, zbadaj fakty i dowody.

Czy i ty jesteś z Galilei? Zbadaj, zobacz, że żaden prorok nie powstaje z Galilei” odpowiadają mu faryzeusze. Po co badać skoro pochodzi z Galilei?

Obie strony rozmowy mówią o zbadaniu, jednak jedna z nich już ma gotowy wyrok.

Jezus przychodzi do nas w Eucharystii, w Słowie Bożym, ale także w drugim człowieku. On stale czeka na nas z miłością niezależnie od sytuacji, w jakiej obecnie jesteśmy i od tego, co się wydarzyło wcześniej. Słyszymy wokół siebie wiele głosów, jak w tłumie, który zebrał się i rozprawiał o Jezusie. Tam był Jezus. Bo On naprawdę żyje i Jest z nami. Stale wypowiadając słowo- przyjdź do mnie, zaufaj mi, jestem z Tobą, czekałem właśnie na Ciebie.

Czy jesteśmy otwarci na działanie Boże w naszym życiu? Zaprośmy go do naszego  życia dzisiaj. Wiara jest prosta. Mieć wiarę jak małe dziecko, które wie że jest kochane to wystarczy.

Panie Jezu dziękuję, że mnie kochasz. Uznaję swoją grzeszność i wyrzekam się wszelkiego zła. Dziękuję Ci, że mnie zbawiłeś umierając za mnie na krzyżu. Zapraszam Cię do mojego życia i przyjmuję, jako swojego Pana i Zbawiciela. Napełnij mnie Duchem Świętym i prowadź abym stale mógł wzrastać w wierze.

17.03.2018 Sobota IV Tygodnia Wielkiego Postu/ ania