Od 16- 24.03.2023 Nowenna przed Uroczystością Zwiastowania Pańskiego

Od 16- 24.03.2023 Nowenna przed Uroczystością Zwiastowania Pańskiego

Od 16 marca 2023 trwamy w 9 dniowej nowennie przed Uroczystością Zwiastowania Pańskiego. Razem z Maryją pod Jej płaszczem, w ciszy, na adoracji modlimy się o Słowo Boże na życie i na działanie z Bogiem, modlimy się o Ducha Świętego. Rok 2022 -2023 jest dla nas rokiem szczególnym, gdyż świętujemy 5 lecie Dzieła Ewangelizacji Ubogich i Strapionych / 28.09.2017/.

Nowenna 2022 przed Zwiastowaniem Pańskim – LINK

Owocem naszej nowenny 2022 są świadectwa 22 osób – Maryja i ja – link

Nowenna 2023

16.03.2023 dzień I – Dziesiątek różańca + Litania na Zwiastowanie Pańskie, / Czwartek /

17.03.2023 dzień II – Dziesiątek różańca + Litania na Zwiastowanie Pańskie,

18.03.2023 dzień III – Dziesiątek różańca + Litania na Zwiastowanie Pańskie,

19.03.2023 dzień IV – Dziesiątek różańca + Litania na Zwiastowanie Pańskie,

20.03.2023 dzień V – Dziesiątek różańca + Litania na Zwiastowanie Pańskie,

21.03.2023 dzień VI – Dziesiątek różańca + Litania na Zwiastowanie Pańskie,

22.03.2023 dzień VII – Dziesiątek różańca + Litania na Zwiastowanie Pańskie,

23.03.2023 dzień VIII – Dziesiątek różańca + Litania na Zwiastowanie Pańskie / czwartek /

24.03.2023 dzień IX – Dziesiątek różańca + Litania na Zwiastowanie Pańskie,

25.03.2023 UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO / SOBOTA /

LITANIA NA ZWIASTOWANIE PAŃSKIE

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

O Maryjo, której Archanioł Gabriel zwiastował poselstwo niebieskie, módl się za nami.
Maryjo, którą Archanioł nazwał pełną łaski i błogosławioną między niewiastami,
O Maryjo, na którą zstąpił Duch Święty,
O Maryjo, którą zacieniła moc Najwyższego,
O Maryjo, po której słowach niech się stanie zostały uweselone niebo i ziemia,
O Maryjo, w której łonie Przedwieczne Słowo Ciałem się stało,
O Maryjo, Jutrzenko jaśniejąca, która zwiastowałaś światu przyjście Słońca Sprawiedliwości,
O Maryjo, mężna Niewiasto, która podałaś światu Chleb Życia,
O Maryj o, Kolumno ognista narodu wybranego,
O Maryjo, Świątynio wiekuistej chwały,

Od wszystkiego złego, wybaw nas wstawieniem się Twoim.
Od wszelkiego niebezpieczeństwa,
Od sideł szatańskich,
Od pożądliwości ciała,
Od przekraczania przykazań Bożych,
Przez zjawienie się świętego Archanioła,
Przez jego chwalebne pozdrowienie,
Przez j ego zwiastowanie przynoszące zbawienie,
Przez udzieloną Ci łaskę Ducha Świętego,
Przez przybycie do Ciebie mocy Najwyższego,

My, grzeszni, prosimy Cię, wysłuchaj nas.
Abyś nam łaskę Ducha Świętego wyprosić raczyła,
Abyś nam cnoty potrzebne do zbawienia wyjednać chciała,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
W: I poczęła z Ducha Świętego.

Módlmy się: Boże, z Twej woli w łonie Maryi Dziewicy odwieczne Słowo przyjęło ludzkie ciało; spraw, abyśmy wyznając, że nasz Odkupiciel jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, zasłużyli sobie na udział w Jego Boskiej naturze. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

ŹRÓDŁO – link

Nowenna – link