Posługa Słowa

Posługa Słowa to głoszenie Słowa Życia, w naszym Dziele ta posługa oznacza Głoszenie rekolekcji, Głoszenie Świadectw Życia, Rozdawanie Pisma Świętego, Spotkania biblijne wokół słowa oraz rozdawanie w najróżniejszych sytuacjach słów z Pisma Świętego, aby się nimi non stop karmić. Chcesz komuś pomóc daj mu Słowo Życia? Nie czytasz? Trzeba tobie pomóc przyjdź razem pomodlimy się o Ducha Świętego i dostaniesz Pismo Święte. Czy wiesz, że doświadczam tego, że osoba, która wczoraj była na ulicy w stanie trudnym, po modlitwie o Ducha Świętego zaczyna czytać Pismo Święte! Bo Słowo Boże mówi, że …JEZUSA słuchali ludzie prości i uczeni, a najlepiej rozumieli Go ludzie prości i tak jest nadal!

 to głoszenie Słowa Życia, w naszym Dziele ta posługa oznacza Głoszenie rekolekcji, Głoszenie Świadectw Życia, Rozdawanie Pisma Świętego, Spotkania biblijne wokół słowa oraz rozdawanie w najróżniejszych sytuacjach słów z Pisma Świętego, aby się nimi non stop karmić. Chcesz komuś pomóc daj mu Słowo Życia ? Nie czytasz ? Trzeba tobie pomóc przyjdź razem pomodlimy się o Ducha Świętego i dostaniesz Pismo Święte. Czy wiesz, że doświadczam tego, że osoba, która wczoraj była na ulicy w stanie trudnym po modlitwie o Ducha Świętego zaczyna czytać Pismo Święte! Bo Słowo Boże mówi, że …JEZUSA słuchali ludzie prości i uczeni, a najlepiej rozumieli Go ludzie prości i tak jest nadal!

·  Głoszenie Świadectw- najlepiej Słowo Boże i Świadectwo, tak aby Słowo było Żywe i rodziło kolejne owoce

·  Rozdawanie Pisma Świętego – zaraz po modlitwie od Ducha Świętego, na terapiach uczestnikom, spotkaniach

·  Spotkania biblijne- wspólne czytanie Pisma Świętego, dzielenie się, komentarz, jak pójść w życie z tym słowem,

·  Rozdawanie fragmentów Słowa Życia – to co rozdajemy staramy się, aby zawsze był tam cytat z Pisma Świętego, rozdajesz w schronisku dla bezdomnych słodycze- dołącz Słowo Życia, dajesz serca rozdaj razem ze Słowem JEZUS CIE KOCHA i Słowem Życia

Każda osoba, która dotknęła się Boga Żywego odczuwa głód Słowa Bożego, zaczyna je czytać i rozumieć. Osoby, które wcześniej nie miały Pisma Świętego nigdy w swoich rękach, albo i leżało gdzieś ono zakurzone i wyjmowane bywało na kolędę teraz staje się w centrum każdego dnia, jest tak stałe jak śniadanie , obiad czy kolacja. Ten głód Pisma Świętego jest jednym z objawów Ducha Świętego, czytasz bo chcesz więcej Boga. Pismo Święte czytamy, tak aby całe przeczytać, czytamy czytania z dnia, czytamy według swojego porządku, czytamy po modlitwie, bywa że czytamy tak długo aż nas dotknie, wówczas to zdanie zapisuje na karteczce i z tym Słowem Bożym chodzimy cały dzień, i tak dzień po dniu, dzień po dniu. Masz głód Słowa Bożego ? To masz w sobie Ducha Świętego!!!

Chciałabym zaprosić Cię na nasze czwartkowe spotkanie. Co z tego wyjdzie? Mam nadzieję to, co Bóg zaplanował dla nas wszystkich i dla tych, do których nas pośle, oto się modlę.

Przebieg spotkania

15 minut – Modlitwa do Ducha Świętego

15 minut – Czytanie Słowa Bożego

15 minut – Rozważanie i dzielenie tym Słowem Bożym

15 minut – Uwielbienie Boga poprzez – dzielenie się świadectwami, co JEZUS zrobił w Twoim życiu i poprzez Twoje życie w danym tygodniu i ustalenie pracy duchowej na kolejny tydzień

Przygotuj – 1) osobiste Pismo Święte czyli takie po którym możesz pisać, z którym się nie będziesz rozstawać od czasu naszych spotkań! 2) Zeszyt i długopis- czyli Osobisty zeszyt pracy duchowej i cudów JEZUSA w twoim życiu

Jeśli chcesz wziąć udział w  kolejnym spotkaniu napisz, aby znaleźć miejsce naszego spotkania.

Zaproś kolejne osoby.

apostolowiemilosci@gmail.com

Prowadzący spotkania: Ania Wyrzykowska

Katolicka ewangelizatorka i misjonarz ulicy – bo jeśli sam poznasz Boga Żywego będziesz chciał Go więcej dla siebie i dla innych. Założyciel z natchnienia Ducha Świętego Dzieła Ewangelizacji Ubogich i Strapionych, Twórca kanału YouTube Mandukacja. Moje marzenie to wyśpiewać całe Pismo Święte oraz jak najwięcej ludzi przyprowadzić do JEZUSA i to tak skutecznie, aby spotkać się razem w Domu Najlepszego Ojca na uczcie radości.

Host of the meetings: Ania Wyrzykowska
Catholic evangelizer and missionary of the street – because if you get to know the Living God yourself, you will want more of Him for yourself and for others. Founder, inspired by the Holy Spirit, of the Work of Evangelization of the Poor and Afflicted, creator of the YouTube channel Mandukacja. My dream is to sing the whole Scripture and bring as many people as possible to JESUS and so effectively to meet together in the House of the Best Father for a feast of joy.

Zapraszam posłuchaj Radia Diecezji Rzeszowskiej Radio Via w którym rozmawiam z ks. dr Jakubem Nagim w audycji Zakochani w Panu odcinek 6 – link

Najnowsze SŁOWA na Kanale Mandukacja – codziennie Zjadam Słowo Boże a Ty ?- LINK

Odbyły się już spotkania

Zobacz więcej – Posługa Słowa – LINK