Adoptuj duchowo i odmawiaj AVE MARIA

Adoptuj duchowo konkretną osoby – dziecko za które rodzice się nie modlą, uzależnionego, uwięzionego, strapionego, bezdomnego, niewierzącego w Boga. Zadzwoń i dowiedz się więcej tel. 607 300 013

Zapraszamy do modlitewnej Wspólnoty Apostołów Miłości – Posługa Modlitwy Ave Maria. Zadaniem Posługi Modlitwy Ave Maria jest

codziennie odmawianie i rozważanie jednego Zdrowaś Maryjo – lub – jednej części różańca świętego tajemnic radosnej, światła, bolesnej, chwalebnej – w intencji:

– osób które nie spotkały Boga lub straciły drogę do Boga o łaskę nawrócenia

– osób, które Bóg już przysłał do Dzieła Ewangelizacji i wśród, których ewangelizujemy głosząc Żywego BOGA

– za bezdomnych, uzależnionych, strapionych, zagubionych

– za dzieci, za które rodzice się nie modlą

– ofiary przestępstw i przestępców, więźniów, osadzonych,

– za konkretne osoby i za konkretne dzieła ewangelizacyjne bieżąco realizowane przez Apostołów Miłości

– za zmarłe osoby, które razem z nami głosiły Żywego Boga i za osoby do których Bóg nas posyłał ze swoją Miłością, aby Go poznały,

– za posługujących w Posłudze Miłości, Radości, Słowa, Stołu, Pracy i Modlitwy Ave Maria,

– misjonarzy ulicy, którzy głoszą Boga Żywego tam gdzie są, gdzie Bóg ich posyła, w miejscach, gdzie o Bogu nie słyszano i gdzie jest nieznany, są jego świadkami i szukają zagubionych,

Istnieje możliwość duchowej adopcji konkretnej osoby – dziecka za które rodzice się nie modlą, strapionego, uzależnionego, uwięzionego, bezdomnego, niewierzącego w Boga.

Posługa Modlitwy Ave Maria – może być stała lub czasowa, na określony czas, który zawsze może zostać zakończony w wolności Dzieci Bożych.

Są osoby, które nie mogą pójść i szukać zagubionych i żyjących daleko od Boga Żywego, ale mogą się modlić się za tych, którzy idą i za tych do których Bóg nas pośle. Zostań misjonarzem modlitwy w POSŁUDZE MODLITWY AVE MARIA I EWANGELIZUJ. Zadzwoń tel. 607 300 013

Od roku 2022 i w latach kolejnych zgodnie z natchnieniem Ducha Świętego, dwa razy w ciągu roku zostanie odprawiona msza święta w poniższej podanej intencji. Każdorazowo zostanie wysłana informacja o dacie mszy świętej, aby można było łączyć się w niej duchowo, internetowo oraz wspólnotowo na mszy świętej w danym miejscu.

Intencja mszy świętej wersja pełna : za Dzieło Ewangelizacji Ubogich i Strapionych i Wspólnotę Apostołów Miłości w Polsce i zagranicą, za darczyńców i za obdarowanych, za osoby posługujące w Dziele w Posłudze Miłości, Słowa, Radości, Stołu, Pracy i Posłudze Modlitwy Ave Maria i za osoby którym posługiwano, za wszystkie dzieła ewangelizacyjne obecnie podejmowane, i za wszystkich zmarłych, którzy nam pomogli aby Bóg był głoszony lub za tych którym pomogliśmy w Imię JEZUSA.

intencja mszy świętej wersja skrócona – w intencji Dzieła i Wspólnoty w Polsce i Szkocji, darczyńców i obdarowanych, posługujących i tych którym posługiwano, dorosłych i dzieci, żyjących i zmarłych, za obecnie prowadzone dzieła ewangelizacyjne i za poszczególne osoby znane Bogu.

Wszyscy, którzy chcieliby należeć do modlitewnej Wspólnoty Apostołów Miłości – Posługa Ave Maria prosimy o przesłanie na e- maila informacji apostolowiemilosci@gmail.com

1) Nazwisko i imię

2) poczta e- mail i telefon

3) miejscowość

4) Konieczny jest dopisek – Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z organizacją Posługi Modlitwy Ave Maria. Zgoda jest niezbędna do udziału w Posłudze. Dane osobowe podane powyżej są niezbędne do identyfikacji uczestnika Posługi Modlitwy Ave Maria i wzajemnego kontaktowania podczas trwania Posługi Modlitwy Ave Maria.