Posługa Stołu

Organizujemy spotkania przy stole z potrzebującymi spotkania indywidualne i grupowe. Pomóż nam, zorganizować takie spotkanie, może masz miejsce, pomysł, chcesz zaprosić grupę takich osób, jedną osobę ? Może posiadasz restaurację, agroturystykę, chcesz otworzyć swój dom, a może chcesz zaprosić ma wieczór wigilijny osobę w potrzebie samotną? smutną? zagubioną? Ile razy gościłeś przy stole wigilijnym osoby całkiem obce w potrzebie? Zacznij to robić… Siadaj przy stole jak JEZUS! Zadzwoń w tej sprawie, Pomóż nam pomagać poprzez działanie, modlitwę, finansowo.

Dzieło Ewangelizacji Ubogich i Strapionych

Konto Bankowe 03 1140 2004 0000 3602 7927 0193

tel. 607 300 013

Apostoł Miłości siada do stołu jak Jezus. Jak często ? Im częściej tym lepiej. Siada do stołu z tymi, którzy potrzebują JEZUSA, bo chce być jak ON. Nie dawaj pieniędzy potrzebującemu na kawę, wypij ją z nim, nie mów smutnemu obejrzyj dobry film, zrób to razem z nim, upiecz ciasto i podziel się z sąsiadem, pomódl będziesz wiedział komu je dać. Każdego dnia ! Nie dawaj pieniędzy, daj swój czas, daj siebie, swoją miłość, zasiądź z nim do stołu jak JEZUS, rozmawiaj, jedz, raduj się!

Apostoł Miłości nigdy nie wyrzuca jedzenia, organizuje przyjęcia spraszając gości, smutnych, biednych,strapionych, nie od święta, nie żeby inni widzieli, ale im częściej tym lepiej, bo JEZUS siadał i jadał z celnikami i grzesznikami. Apostoł Miłości jada ze swoją rodziną posiłki, modli się przed jedzeniem i dzieli się jedzeniem.

Z kim siadasz do stołu ? Czy jesteś jak Jezus/ Pomyśl !

Odchodząc stamtąd, Jezus ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego w komorze celnej, i rzekł do niego: «Pójdź za Mną!». On wstał i poszedł za Nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów: «Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami?». On usłyszawszy to, rzekł: «Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników». / Mt 9, 9-13

Wiele osób wie, ale do tej pory gdziekolwiek nie byliśmy była z nami drożdżówka, brakowało blaszek, układana piętrowo, odbyła wiele spotkań na rekolekcjach, po mszach, w schronisku, i z Maryją, zawsze dobra, znajdź sposób, ale nie dawaj ciasta, zjedzcie je razem

Drożdżówka w drodze – link – przepis na pyszną ewangelizacyjną naszą drożdżówkę