Jeśli poznasz Boga Żywego

i powiesz Mu – TAK – będziesz z Jezusem chodził po ulicach miasta szukając zagubionych. Będziesz niestrudzenie przyprowadzał ludzi do Jezusa ogłaszając Jego stałą i niezmierzoną MIŁOŚĆ! Będziesz każdego dnia wzrastał w łasce i miłości u Boga i u ludzi. Słowa i czyny nabiorą dla Ciebie jeszcze większej mocy, aby iść dalej… aby miłość była w nas i była pełna!  Aby doświadczać znaków i cudów Bożych i radości życia!

Jeśli poznasz Boga Żywego będziesz chciał Go więcej dla siebie i dla innych.

Jesteśmy świadkami wielu cudów pośród osób bezdomnych z ulicy i uzależnionych i widzimy jak Bóg uwalnia tych ludzi poprzez swoją miłość. Idziemy do takich ludzi.
Jeśli znasz / spotkasz osoby, które nie znają Boga, albo są w ludzkim dole rozpaczy i zagubienia uzależnieni, bezdomni, osoby tak smutne, że wołają o śmierć i nie widzą wyjścia ze swojej sytuacji, osoby, o których wszyscy mówią nie ma już ratunku, to do takich właśnie osób posyła nas Jezus i czyni cuda dla nich, bo są Jego największym Skarbem.. Jeśli spotkasz osobę w potrzebie Zapytaj się czy chce spotkać Jezusa, usłyszeć o Bogu, który prawdziwie kocha, czy chce zmienić swoje życie razem z NIM, czy chce usłyszeć, co Żyjący Bóg robi dzisiaj i może dla nich zrobić tak wiele z miłości,
Jeśli ta osoba powie tak, chcę poznać, chcę zmienić swoje życie, chcę spróbować, nie chcę tak żyć wówczas proszę wsadź ją do pociągu, przywieź samochodem, daj numer telefonu nawet napisz na zwykłej kartce, wówczas my w Imię Jezusa jej pomożemy, aby Go spotkała i nigdy już nie będzie sama, bo spotykając Jezusa stanie się Apostołem Miłości. My taka osobę ubierzemy, nakarmimy, porozmawiamy, pomodlimy się, opowiemy o cudach Jezusa, pośmiejemy się razem, wyspowiadamy, pójdziemy razem na mszę świętą, zawieziemy na detoks i terapię, będziemy odwiedzali, dzwonili, wyślemy do Maryi, damy rower, świętowali razem urodziny, rocznicę modlitwy o Ducha Świętego, spowiedzi, pierwszej mszy świętej, czy trzeźwości itd.

Pomóż  nam pomagać i przysyłaj ludzi !

Dzieło Ewangelizacji Ubogich i Strapionych / tel. 607 300 013 /


Charyzmat  Dzieło Ewangelizacji Ubogich i Strapionych to niesienie Boga Żywego do osób ubogich i strapionych, bezdomnych, uzależnionych, zagrożonych, opuszczonych, zagubionych, chorych, więźniów, tych mieszkających w domach i tych na ulicy, do tych których nie ma w kościołach, którzy zagubił drogę do Boga, lub nigdy jej nie poznali.  Głosić Jezus, który żyje i poddać się natchnieniom Ducha Świętego, aby sam Bóg mógł działać uwalniając ludzi przez miłość. Działania Dzieła to doprowadzić wraz z Maryja do spotkania człowieka z Żywym Bogiem w mocy Ducha Świętego, tak, aby człowiek, który nie zna Boga, pragnął spotkać się z Nim w sakramentach świętych Kościoła Katolickiego i we wspólnocie Kościoła. Powołaniem Dzieła jest wychodzenie do ludzi, a nie czekanie, na tych, którzy nie spotkali Boga Żyjącego w Kościele, w Jego sakramentach, w znakach i cudach, Boga Bliskiego, Żyjącego tu i teraz pomiędzy nami na ziemi, Boga, który JEST z nami po wszystkie dni aż do skończenia świata.

SZUKASZ POMOCY ? CHCESZ POMÓC ?  ZADZWOŃ
Misjonarz ulicy – to osoba, która wychodzi do ludzi, których nie ma w Kościele katolickim, którzy nie znają Boga, wychodzi to osób, które w sposób natychmiastowy, czyli tu i teraz potrzebują pomocy Boga i człowieka, wychodzi do osób, które już nie chcą prosić o pomoc  Pomóż nam pomagać i przysyłaj ludzi szukających Boga. Dzieło Ewangelizacji Ubogich i Strapionych / tel. 607 300 013

Pomóż nam ewangelizować ubogich i strapionych, bezdomnych, uzależnionych

Fundacja Dzieło Ewangelizacji Ubogich i Strapionych

Konto Bankowe 03 1140 2004 0000 3602 7927 0193

NIP 9562355167 /  Regon 384542686 / KRS 0000806420

e-mail apostolowiemilosci@gmail.com

Telefon 607 300 013

Dzieło Ewangelizacji Ubogich i Strapionych TV

Kanał na youtube- Dzieło Ewangelizacji Ubogich i Strapionych – świadectwa – link

Kanał na youtube – Mandukacja czyli Zjedz Słowo Boże- link

www.g